یزدفردا "سخنگوی کمیسیون «کشاورزی، آب و منابع طبیعی» مجلس گفت: در حال حاضر نزدیک به ۴۰ درصد معافیت مالیاتی داریم که قطعاً رقم سنگینی خواهد شد. متأسفانه رقم وصول مالیات ما همیشه نزدیک به ۶۵ هزار میلیارد تومان است و رقم فرار مالیاتی هم به ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که البته این رقم بیشتر شده است.
علی ابراهیمی  گفت: یکی از عمده مشکلات ما در فعالیت اقتصادی کشور برخورداری برخی قسمت‌ها از معافیت مالیاتی است.

وی تاکید کرد: کشور‌های در فعالیت اقتصادی خود موفق هستند که هزینه‌های جاری خود را از محل مالیات‌ها تامین می‌کنند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: ما در کشور به دلیل اینکه تکیه به نفت داشتیم، در مقطعی آمدیم و مالیات‌ها را به دلایل مختلف معاف کردیم لذا این فرآیند درست نیست. بنده فکر می‌کنم که ما به درآمد مالیاتی نیاز داریم.

ابراهیمی با بیان اینکه در آمد پایین باید مالیات پایین و درآمد بالا مالیات بالا بپردازد گفت: این مسئله حتما به عدالت و توسعه متوازن کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در همه جای دنیا مالیات به درستی اخذ می‌شود بیان کرد: به نظر بنده ما اشتباه کردیم حتی در معافیت‌های مالیاتی در حوزه کشاورزی؛ چرا که ما می‌توانستیم این مالیات‌ها را به درآمد کشور اضافه کنیم و بعد کشاورزی را به نحو دیگری مورد حمایت قرار دهیم.
 
ابراهیمی با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی بهانه دست برخی صنوف می‌دهد بیان داشت: ما وقتی یک نوع معافیت مالیاتی تعریف می‌کنیم بعد مشاهده می‌کنیم که عنوانی را به آن معافیت مالیاتی متصل می‌کنند و نهایتا آن‌ها هم از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون «کشاورزی، آب و منابع طبیعی» تاکید کرد: طبق آمار‌ها در حال حاضر نزدیک به ۴۰ درصد معافیت مالیاتی داریم که قطعا رقم سنگینی خواهد شد. متاسفانه رقم وصول مالیات ما همیشه نزدیک به ۶۵ هزار میلیارد تومان است و رقم فرار مالیاتی هم به ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان می رسد که البته این رقم بیشتر شده است.
 
به گزارش میزان، پیشتر رئیس کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس گفته بود: حجم معافیت‌های مالیاتی در کشور به حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که رقم بالایی است، همچنین فرار مالیاتی هم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که اگر بتوان این ارقام را به چرخه اقتصاد کشور و بودجه بازگرداند، می‌تواند بسیار مؤثر باشد. 
  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا