طرح پنجشنبه های  بدون خودرو كمپینی با هدف استفاده كمتر از خودروهای تك‌سرنشین با گروه دوچرخه سواری حامیان هوای پاک در شهرستان خاتم اجراشد .

 در دنیای مدرن زندگی ماشینی ،طبیعت سرسبز و هوای پاك جای خود را با ساختمان های بلند و خودروهای آلاینده و تكنولوژی های متنوع به دور از سلامتی عوض كرده است به گونه ای كه آب زلال و درختان سرسبز و هوای پاك به رویای انسان های شهرنشین تبدیل شده است.
این در حالی است كه بسیاری از انجمن ها و حامیان طبیعت به فكر نجات انسان و طبیعت افتاده اند و در سال های اخیر اقدامات ارزنده ای در این زمینه مانند طرحهای بدون خودرو راه افتاده است.

  براساس این گزارش مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان خاتم روز های پنجشنبه را روز بدون خودرو اعلام کرده وازآنجائیکه امروزه بسیاری از مرگ و میرها به دلیل بیماری های غیر واگیر و كم تحرك در سطح جامعه رخ می دهد فضا سازی و فرهنگ سازی در راستای پیاده روی و دوچرخه سواری در سطح جامعه امری ضروری دانستند


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا