زبان دراز هفته نامه آيينه يزد

در تذکره‌المقامات طویل‌اللسان در باب «خشم‌الامرا» آمده روزی جناب اقدس مآب حضرت حاج عباس خان حیدر نشان که مدت‌ها است ملقب به امین‌الوالی شده آسیمه سر سراغ «حاج میرزا کلانتر باشی» ارزیاب اقتصاد مقاومتی دارالحکومه را از میرزا هنرور «منشی‌الممالک باشی ارگ همایونی» گرفت و گفت: جناب والی از اجرا نشدن مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی سخت خشمناک هستند در طول اتاق راه می‌روند و بر آنچه که اتفاق افتاده تأسف می‌خورند و او را برای پاسخگویی احضار می‌فرمایند. طویل‌اللسان از قول یکی از مقربان والی ذکر کرد که چون ارزیاب‌دارالحکومه خدمت رسید تعظیمی نمود و گفت: امیرا! والیا! سر مبارک به سلامت بادا! بی‌جهت بر چاکران جان‌نثار خشم آوردید.

گفته شده است: گویا این بدگویی‌ها از شیطنت‌های اصحاب رسانه است و یا زبانم لال شاید نقشه سلطان‌الآیینه باشد. بنده اطمینان خاطر می‌دهم که بیش از نصف از مصوبات اجرایی شده است البته یک ربع آن نیز در حال اجرایی شدن است. فقط هرچه جان‌نثاران کوشیده‌اند بی‌فایده بوده و یک چهارم دیگر اجرایی نشده است که امری طبیعی و بر روال عادی است. والی که خیالش آسوده شد درباره شیطنت‌کنندگان تأملی کرد و گفت: توضیح بده آن نیمی از مصوبات که انجام شده کدام مصوبات است؟

کلانترباشی پاسخ داد: اطلاع دارید بعضی از علمای علم اداری عقیده دارند و چنین روایت کرده‌اند که تشکیل جلسه و تصویب اجرای منویات والی شهر و دیار نصف کار است پس خیال مبارک راحت باشد اما ربع کار در حال انجام همان بیرون رفتن مدیران از جلسه با نیت اجرایی شدن مصوبات است که باید به عرض برسد: کل چاکران جان‌نثار و مدیران خدمتگزار نیتشان خیر است و دلشان می‌خواهد منویات اقتصاد مقاومتی اجرا شود. اما یک چهارم باقی‌مانده همان اجرایی شدن عملی مصوبات است که فعلا ممکن نمی‌باشد چون نه پولی است و نه زوری و نه امکانات.

پس لطفا همانند رعایای دارالعباده قناعت و صبر پیشه کنید و از سطح و سرعت انتظارات خود از مدیران بکاهید زیرا به پیچ خطرناک و برهه حساس نزدیک می‌شوید. گویند در این حال والی دارالعباد چون استدلال محکم ارزیاب پیر خردمند را شنید خیالش راحت شد و لبخندی زد و گویا به هنرورخان منشی‌الممالک گفته باشد: میرزا عباس خان حیدر نشان را بگویید بیاید حال همه خوش گشت و هوس گرفتن عکس کنار رعایای ممالک محروسه بلده طیبه جهانی خود نموده‌ایم.

  • نویسنده : زبان دراز
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا