سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان یزد در دومین رویداد ملی استارت آپ صنعت محصولات کنجدی گفت: در حال حاضر برای ۲۰۰۰نفر در واحد های تولیدی محصولات کنجدی اشتغال زایی صورت گرفته که این امر حاکی از جایگاه ویژه واحد های تولیدی در نظام اقتصادی است.

علی عزالدینی در گفتگو با خبرنگار یزدفردا اظهار داشت: با توجه به اینکه اردکان در زمینه تولید محصولات کنجدی جایگاه ویژه ای دارد، میتوان آن را پایتخت محصولات و فرآورده های کنجدی ایران نامید.
سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان یزد عنوان کرد: در ایران حلوا ارده را با برند اردکان شناخته شده و این امر در توسعه تولیدات این محصول نقش بسزایی داشته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۲۰۰۰نفر در واحد های تولیدی محصولات کنجدی مشغول به کار بوده که این امر بیان گر اهمیت و جایگاه ویژه واحد های تولیدی محصولات کنجدی در نظام اقتصادی کشور است.
عزالدینی با اشاره به اینکه روند توسعه در هیچ زمانی پایان پذیر نیست گفت: توسعه امری متداوم بوده و پایانی ندارد و بشر همواره باید برای بهبود این روند اهتمام جدی داشته باشد.
سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان یزد خاطرنشان کرد: این واحد های تولیدی باید برای توسعه بیشتر با تمامی نهاد های مربوطه همکاری کرده و با حمایت آنان موانع موجود را کنار بگذارند.
وی ادامه داد: دنیای امروز، دنیای تحول و دگرگونی بوده و باید با واسطه فکر و ایده های نو، برای مشتریان محصولات کنجدی خلق ارزش کرد.
عزالدینی با اشاره به جنگ اقتصادی موجود در دنیا بیان کرد: جنگ اقتصادی توانسته برای کارآفرینان مشکلاتی را به وجود آورد و پیروزی در این جنگ جز با تغییر استراتژی های خود ممکن نخواهد بود.
سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور فعال جوانان در زمینه تولیدات و ارائه ایده، تصریح کرد: مشارکت جوانان های خلاق و با ایده میتواند ادامه روند رشد و توسعه را در پی داشته باشد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا