به گزارش یزد فردا؛ فرماندار مهریز در جلسه بازآفرینی شهری گفت: با توجه با اختصاص بودجه ۳۰۰میلیارد تومانی در جهت باز سازی بافت های قدیمی شهرستان مهریز اولیت در جذب این اعتبار و بودجه است

رضا زارع زاده اظهار داشت: با توجه با اختصاص بودجه ۳۰۰میلیارد تومانی و افزایش این مبلغ نسبت به سال گذشته در جهت باز سازی بافت های قدیمی شهرستان مهریز اولیت در جذب این اعتبار و بودجه است.

وی افزود: در سال گذشته متاسفانه توجه زیادی به امنیت و فرهنگ حاشیه نشینی شده و از انجام خدمات جدید در شهر ها غفلت شده است

زارع زاده با اشاره به اینکه قبلا انجام طرح های شهری در قابل اوراق های عمرانی دوساله انجام می گرفت تصریح کرد: در سال جاری به صورت اعتبارات دولتی و طرح های که در کارگروهای استانی انجام نمی شود می تواند با همکاری دستگاه های دولتی شهرستان مهریزی با جذب بودجه انجام شود

وی ادامه داد: این جلسات باید ۱۵روز یک بار برگزار شود تا مشکلاتی که در سال های گذشته به وجود آمده است حل شود

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا