امام جمعه رفسنجان گفت: انتظار ما از مس این است یک هزار شغل ایجاد کند که اگر در رفسنجان این میزان شغل ایجاد شود سطح رضایتمندی در بین مردم و جوانان بیش از ۵۰،۶۰ درصد بالا می رود.

جت الاسلام رمضانی پور در نشست وزیر صمت با صنعتگران رفسنجان اظهار داشت: ما دهها سال اجدادمان در امر مقدس کشاورزی سرمایه گذاری کردند و یکصدهزار اشتغال در کشاورزی ایجاد شده است.

وی بیان داشت: همین امر موجب شده در صنعت عقب بمانیم اما با رویکرد خوبی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده گره کارهای شهرستان به دست این وزارتخانه گشوده شود.

امام جمعه رفسنجان با اشاره به کاهش رونق تولید در این شهرستان به ویژه در شهرک صنعتی ادامه داد: باید حمایت شود همین صنعت نیمه جان شهرستان حفظ شود، بعضی بانک ها خوب همراهی نمی کنند بانک هایی که همراهی نمی کنند رابطه صنعتگران با آن ها قطع شود.

وی تصریح کرد: با توجه به وضعیت پسته حفظ وضع موجود خیلی اهمیت دارد تا صنعتگران بتوانند جوابگو باشند.

رمضانی پور خاطرنشان کرد: رویکرد خوبی در مس ایجاد شده که با توجه به اینکه معین اقتصادی منطقه ما مس سرچشمه و شرکت ملی صنایع مس ایران است بنابراین دلمان می خواهد سرعت پیدا کند در شهرک صنعتی ز زیرساخت های خیلی خوبی وجود دارذ که مس با اندک مبلغی می تواند اشتغال ایجاد کند.

وی همچنین تأکید کرد: انتظار ما از مس این است یک هزار شغل ایجاد کند که اگر در رفسنجان این میزان شغل ایجاد شود سطح رضایتمندی در بین مردم و جوانان بیش از ۵۰،۶۰ درصد بالا می رود./ روراستی

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا