هنرمندان رشته های مختلف هنری و اعضای انجمن های هنری مروست طی نشستی با رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این منطقه، مسائل و مشکلات خود را با وی در میاذاشتند و برای حل آنها به تبادل نظر پرداختند .

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد  اسلامی مروست در این نشست  طی سخنانی با بیان اینکه زبان هنر، شیواترین زبان برای انتقال پیام به افراد جامعه بشری است ، بر بکارگیری زبان هنر توسط هنرمندان  برای معرفی فرهنگ بومی و محلی تاکید کرد .

اکبر رنجبر هنرمندان را دارای روحی لطیف و حساس خواند و افزود این عزیزان در کنار این روحیات ، انسانهایی کم توقع و پر کار هستند که تعالی و بالندگی جامعه را در اذهان زلال و پاک  خود به نظاره نشسته اند .

وی توسعه و تقویت انجمن های فرهنگی و هنری را از برنامه های راهبردی این اداره عنوان و خاطر نشان کرد: نقش این انجمن ها به عنوان بازوان پر توان حوزه فرهنگ و هنر در توسعه  و رونق فعالیتهای فرهنگی و هنری  انکار ناپذیر است .

در حال حاضر 6 انجمن فرهنگی و هنری در مروست فعالیت دارند


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا