به گزارش خبرنگار یزد فردا در طبس

گامهای طلائی برای اتمام پلی‌کلینیک تامین اجتماعی طبس

بازدید مهندس طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان همراه با مهندس پیوندی و خلیلی معاون امور  فنی و برنامه ریزی فرمانداری ویژه طبس از روند تکمیل  پروژه پلی‌کلینیک تامین اجتماعی


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا