حامد فخارزاده

روز گذشته که لیست نمایندگان مخالف و موافق کلیات برنامه های دولت اعلام گردید با مشاهده آقای صباغیان در لیست مخالفان، اینجانب که دیدگاه های ایشان را به اصلاحات نزدیکتر می دیدم را با دوگانگی ای روبرو کرد و تا حدودی از این اتفاق خرسند نبودم.
شرایطی کاری نیز به گونه ای بود که امکان شنیدن سخنان ایشان به صورت زنده را نداشتم و در ابتدا تنها با پیام خبری از تلگرام با عنوان اینکه ” صباغبان: برنامه های دولت دارای نکات سازنده و مثبت نیست” روبرو شدم که بر ناراحتیم افزود. پس از آنکه فایل صوتی ایشان بر روی شبکه های مجازی منتشر شد در فرصتی مناسب صحبت های ایشان را بررسی کردم و متوجه آن شدم که رسانه ها با حذف عبارت ” نه از این باب است که ” از ابتدای جمله ایشان ” نه از این بابت است که برنامه دارای نکات مثبت و سازنده نیست ” نظر مثبت ایشان به برنامه ها را کاملا برعکس منتشر کرده اند و مخالفت ایشان تنها به کمی نبودن برنامه بوده است و ن با کلیات برنامه.

با بررسی بیشتر صحبت های ایشان ن تنها هیچ نکته ای را که در تناقض با تفکر اصلاح طلبی باشد، مشاهده نکردم بلکه گویی ایشان اصل تفکر اصلاح طلبی را از دولت مطالبه می کردند. تفکراتی از قبیل:

رعایت کامل حقوق شهروندی با پر رنگ شدن نقش مردم بر سرنوشت خویش با تقدیر از تشکیل شوراها در دولت اصلاحات و پیشنهاد اجرای لایحه مدیریت واحد جامعه شهری

حمایت از تشکیل تشکل های کارگری جهت احقاق حقوق از دست رفته کارگران.

حمایت از آزادی تبادل اطلاعات و تحسین رئیس جمهور بابت پیگیری و تاکید بر آن

تحسین رئیس جمهور بابت لایحه حمایت از افشاگری مالیاتی و پیشنهاد ارائه لایحه حمایت از افشاگران مفاسد اجتماعی

حمایت از حقوق مردم با تقویت احزاب و افزایش جایگاه و قدرت احزاب

حمایت از بخش خصوصی در برابر کسانی که از رانت اطلاعاتی برخوردار هستند.

با مشاهده این مطالبات در سخنان ایشان ن تنها دیگر ناراحت نبودم بلکه از این که ایشان در نهایت ادب و احترام و با نیت بهبود و ارتقا دولت، تفکرات اصلاحات را از دولت مطالبه می کردند بسیار خوشحال بودم و این مورد تجربه ای شد که بدون بررسی دقیق صحبت ها و تنها با عبارت موافق و یا مخالف عملکردی را ارزیابی نکنم.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا