یزد فردا : دریادواره 50 شهید مروست یکی از روحانیان درمورد جایگاه شهید وشهادت مطالبی بیان کرد.

دریادواره 50 شهید مروست یکی از روحانیان درمورد جایگاه شهید وشهادت گفت : با از خودگذشتگی شهدائ هشت سال دفاع مقدس رقم خورد.
مداحی یکی از مداحان کشوری ازدیگر برنامه های این مراسم بود.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا