یزد فردا :با کمک خیران خاتم یک زندانی محکوم مالی غیرعمد در زندان این شهرستان آزاد شد و به آغوش خانواده اش بازگشت.

این زندانی مبلغ 6 میلیون ریال بدهی نقدی داشت که با کمک خیران پرداخت شد.
رئیس زندان شهرستان خاتم گفت : برای دومین بار جشن گلریزان درشهرستان خاتم برگزار شدودراین جشن 50 میلیون تومان جمع آوری شد
آشوری افزود: با این مبلغ مابرای آزادی 7 نفرزندانی جرائم غیرعمد درشهرستان  اقدام کردیم.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا