علت اصلي تعدد كانديداها در طبس عملكرد پرويزي و طلائي مقدم است.

بگزارش خبرنگار يزد فردا درطبس : متن ارسالي از محمدجواد قاسميان كارشناس ارشد حسابرسي ، فعال اصلاح طلب و آنچه كه وي علت انصرافش از كانديداتوري پنجمين دوره انتخابات شوراي شهر طبس ميداند بشرح زير ميباشد :

به نام خدا
ميزان رأي ملت است(امام خميني ره)
عرصه انتخابات ميدان شناخت و گزينش افرادي صالح و شكوفايي استعدادهاي نهفته در متن اجتماع كه با بروز آنها جامعه ،خدمتگزاران حقيقي را پيدا ميكند.
اينجانب با اصرار دوستان هم فكرم جهت خدمت به شهر و زادگاهم مصمم به ثبت نام در انتخابات شوراي اسلامي شهر شدم ، ولي با مشاهده بزرگان و روشنفكران شاخص كه وارد عرصه انتخابات شدند از ثبت نام خود در واپسين لحظات منصرف و بر آن شدم جهت اجماع بر روي كانديداهاي اصلاح طلب و شايسته براي شكوفايي و آباداني شهرم همراه شوم.
بي شك اگر از تعدد كانديداها كاسته شود و عرصه براي بزرگان و افراد شاخص هموار گردد مردم در معرض انتخابي آسانتر و راحت تر قرار خواهند گرفت تا به شورايي منسجم ، همدل ،پويا و زبان گوياي مردم دست يابيم.
حجم انبوه و افزايش بي سابقه اين اعلام حضور اعم از آقايان و بانوان گرامي را متأثر از ميدان و عرصه اي كه در لواي پرچم تدبيرواميد و گفتمان اعتدال و عملكرد تحسين برانگيز مهندس پرويزي و مهندس طلائي مقدم ميدانم .
لذا اين اميد پيام مبرهني از كانديداهايي است كه علي رغم كارنامه اجرايي، سياسي و مذهبي ناچيز و غير قابل توجه و عدم اقبالي براي پيروزي و رسيدن به كرسي حساس شوراي شهري با پتانسيلهاي كلان جهت شكوفايي و ايجاد نشاط عمومي و آباداني ديارشان آمده اند.
اينجانب ضمن ارج نهادن به اين اعلام وجود اميدوارم اين حضور آغازي براي تبعيت از فرمان ولينعمتمان حضرت آيت الله العظمي خامنه اي جهت حضور حداكثري در ٢٩ارديبهشت ٩٦ در پاي صندوقهاي رأي باشد .
محمد جواد قاسميان

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا