محسن اختياري

روستاي امامزاده علي يا به تعبيري شاهزاده علي واقع در بيست و دو كيلومتري شهر ديهوك و صدو ده كيلومتري مركز شهرستان يعني طبس مدفن امامزاده زيدبن علي (ع ) از نوادگان امام سجاد ( ع ) است كه در ايام مختلف سال ملجاء و مامن مشتاقان و زائران بسياري از مناطق دور و نزديك حتي از استانهاي همجوار است .

روستاي امامزاده علي علاوه بر جنبه زيارتي داراي موقعيت ويژه ايست كه به دليل قرار گيري در منطقه اي كوهستاني و آب و هواي مناسب بر جاذبه هاي آن افزوده است ؛ و نيز وجود درخت چنار چند صد ساله كه از شاخصه هاي بارز شيعيان و مناطق شيعه نشين در طول تاريخ بوده از ديگر موارد قابل ذكر است .

اما يكي ديگر از جاذبه هاي طبيعي موجود كه در فاصله دو سه كيلومتري مانده به روستا و در مسير جاده بوضوح بر دامنه كوه خودنمايي مي كند غار عجيب و شگفت انگيز موسوم به غار ديو است كه در كمال تعجب عليرغم نماي كامل از مسير جاده تاكنون ناشناخته مانده و اگرچه برخي افراد محلي چيزهايي تعريف مي كنند وليكن علي الظاهر هيچ گروه حرفه اي  اقدام درخوري براي كشف و نقشه برداري و معرفي كامل آن انجام نداده است .

در شرايطي كه علاقمندان به طبيعت و بخصوص كوهنوردان و غارنوردان حرفه اي كشور و حتي ساير كشورها اينگونه پديده هاي طبيعي را در دشوارترين مكانها مورد كاوش و بررسي قرار مي دهند در ناشناخته ماندن اين اثر طبيعي بارز جاي تعجب است !

البته قطعا يكي از دلايل اصلي عدم تلاش براي شناسايي كامل آن ، ناشناخته بودن غار و واقع شدن در منطقه اي به دور از شهرهاي بزرگ و بخصوص مراكز استاني است ، چرا كه قطعا هر گونه اقدام براي اكتشاف كامل چنين پديده هايي نيازمند تلاش گروههاي كوهنوردي و غارنوردي حرفه اي با امكانات و تجهيزات كافي مي باشد كه مطمئنا چنين گروههاي بومي در منطقه وجود ندارند و افراد محلي نيز بدون تجربه و تجهيزات قادر به انجام آن نمي باشند .

در مورد نامگذاري غار ديو اطلاعات دقيقي در دست نيست ولي قطعا دلايلي براي اين نامگذاري وجود داشته كه از دلايل آن مي تواند مخوف بودن آن بوده و يا داستانهاي ديگري به دنبال داشته باشد .

بهر حال آنچه از ظاهر امر پيداست اينستكه غار ديو براي علاقمندان كنجكاو جذابيتهاي زيادي خواهد داشت و هدف اصلي ما از اين بيان مختصر اينستكه به نوعي از وجود اين پديده شگفت انگيز طبيعي اطلاع رساني نموده و از تمامي علاقمندان طبيعت بويژه گروههاي حرفه اي كوهنوردي و غارنوردي دعوت نماييم كه براي اكتشاف و معرفي كامل اين اثر طبيعي بكر قدم پيش بگذارند و ضمن آنكه افتخار اكتشاف كامل آنرا به نام خود ثبت مي كنند راه را براي ساير علاقمندان نيز بگشايند ؛ قطعا در نيل به اين هدف پيگيري دست اندركاران محلي بويژه در سطح شهرستان و استان و هماهنگي با گروههاي مربوطه در ساير نقاط كشور بسيار موثر خواهد بود .


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا