یزدفردا "در ادامه سفر به شهرستان خاتم ،در شهر هرات خانه ای قدیمی وزیبا توسط میراث فرهنگی شهرستان بازسازی شده ومورد بازدید گردشگران قرار می گیرد.

این خانه معروف است به خانه دکتر که محل سکونت آقای صالحی از پرستاران قدیمی بوده است و به خانه  دکترصالحی  معروف است..


عکس ها مجید دهقانی زاده -سید حسین دشتی
سایت خبری یزد فردا


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا