محمد علی ذبحی ندوشن "ندوشن:پیش بینی دامداران ندوشن درباره بارندگی امسال درست از آب در آمد!!

وقتی بحث هواشناسی می شود همه ما یاد نقشه های هواشناسی پیچیده ماهواره ای می افتیم که بسیار دقیق بوده و در دست متخصصان امر قرار دارند. اما این سوال مطرح می شود که قبلا که این نقشه های ماهواره ای پیچیده وجود نداشته چه کسانی وضعیت هوا را پیش بینی می کردند.

در گذشته های دور افراد سالخورده و صاحب تجربه دارای اطلاعات جامع و کاملی بودند که از روی حرکات ابرها، بادها، خورشید، ماه و حتی حرکات حشرات و دام ها، وضعیت هوا و تغییرات جوی را تشخیص می دادند و یا حداقل پیش بینی می کردند.

دانش های بومی مردم ندوشن که خاستگاه دامداری مرتعی است در زمینه آب و هواشناسی و پیش بینی هایی که داشتند بسیار جالب توجه بود.

 ۱)عقیده ای دامداران ندوشن درباره امسال داشته اند که در اول سال باران می بارد و درمیانه سال باران نمی بارد و آخر سال بارندگی داریم این نظریه را براساس روده گوسفند (گوسفند مرتعی ) که اول روده پر و میانه آن خالی و آخر پر می باشد که جدا از هرگونه تایید یا منکر بودن این قضیه در حال حاضر  امسال این مطلب درست از آب در آمده است و دامداران به این روش تکیه می کنند.

۲)اگر در روز اول تیر ماه لکه ابری در آسمان دیده شود آن سال را سالی پر باران می دانند.

۳)اگر موش صحرایی و یا مورچه خاک جدیدی از خانه خود بیرون ریزد و در خانه خود را با خاک پر کند آن سال را سال خوبی می دانند و در صورتی که درب خانه باز باز باد شدیدی در سال می وزد.

۴)اگر اولین باران همراه با تش و برق (رعد و برق) باشد آن سال باران کم می بارد ولی اگر باران اول سال بصورت نم نم و آرام آرام باشد آن سال بارندگی خوب می شود.

۵)اگر اطراف ماه خرمن زده شود (هاله اطراف ماه) بارندگی می شود.میگویند وقتی ماه خرمن میزند چند روز بعد باران هم میبارد. شاید بیراه هم نگفته باشند. طبق اصول هواشناسی زمانی این حلقه اطراف ماه شکل میگیرد که یک لایه ابر نازک و سرد روی ماه می افتد، و نور ساطع شده از ماه(بازتاب نور خورشید بر ماه) این حلقه ی زیبا و خیال انگیز را شکل میدهد. در واقع این حلقه خبر از آمدن ابرهای سرد و باران زا در طول چند روز بعد خود میدهد. این همه ی ماجرا نیست. قدیم ترها در فراشبند اعتقاد داشتند اگر حلقه ی دور ماه کامل باشد آن سال، سال خوب و پربرکتی است. اگر هم حلقه ی ماه به درستی شکل نگرفته باشد از سال پرباران خبری نیست.

۶)اگر روز پس بخندد(یعنی اگر در آخرین ساعات روز هوا ابری باشد و ناگهان خورشید نمایان شود)فردای آن روز باران نمی بارد.

۷)گر بر روی استخوان کتف گوسفند(در زبان محلی:کفتگ) دانه های آبی رنگ پیدا باشد این نشانه بارندگی است و اگر رگ های خونی در آن مشخص باشد نشان از تلفات گوسفند است.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا