حجت الاسلام عجمین :چه کلاه های گشادی استعمارگران به واسطه ی همین ظاهرسازی ها بر سر ملت ها گذاشتند (انتخابات مجلس هشتم 232)

حجت الاسلام احمد عجمین طی یاد داشتی که دریزدفردا تحت عنوان شناخت باطن منتشر شد ، نوشت:باید هوشیار بود خطر نفاق به تعبیر «قرآن کریم» از کفر بیشتر است و حتی اگر منافقین مسجد هم بسازند باید خراب شود و به زباله دانی تبدیل گردد 

شناخت باطن

از عجایب این عالم داشتن «درون و برون» برای موجودات است . نمی دانم آیا آفریده ای است که دارای ظاهر و باطن نباشد ؟ و البته عجیب تر تفاوت جدی این اندرونی با آن بیرونی است که جدا شگفت انگیز می باشد .

 انسان های دقیق و هوشیار فراتر از ظاهر را می بینند و به شکل بیرونی کمتر توجه می نمایند و باطن را معیار برای قضاوت خویش قرار می دهند بر خلاف افراد ظاهر بین که فقط نمای ظاهری برایشان جذاب و قانع کننده بوده و یا کمتر به حقیقت مسأله توجه دارند و ملاک برای آنها واقعیت بیرونی است .

 بسیاری از حوادث تلخ و ناگوار در زندگی فردی و اجتماعی ناشی از همین قضاوت های سطحی و ظاهری است چه کلاه های گشادی استعمارگران به واسطه ی همین ظاهرسازی ها بر سر ملت ها گذاشتند و چه جنایت ها و خیانت هایی که ظاهر زیبایی داشته ولی در باطن و درونش سیاهی و ظلمت ظلمش «جان» آدمی را می آزارد.

 در ایران اسلامی منافقین کوردل با ظاهری آراسته و با نام مجاهدین خلق و به اسم اسلام و قرآن و نهج البلاغه و جهاد فی سبیل الله جنایاتی را آفریدند که شاه با همه قساوت قلبش مرتکب آن نشده بود .

باید هوشیار بود خطر نفاق به تعبیر «قرآن کریم» از کفر بیشتر است و حتی اگر منافقین مسجد هم بسازند باید خراب شود و به زباله دانی تبدیل گردد

نفاق ،با ظاهر آراسته و باطن کفرآمیز همواره می کوشد تا اتحاد ملی و انسجام اسلامی را مورد حمله و هجوم خود قرار دهد و جامعه را از پیروی منویات ولی امر مسلمین باز داشته و شخصیت ها را تقسیم بندی و احزاب و گروه ها را به جای تعامل رو در روی هم قرار دهد .

نفاق، مردم را دست کم می گیرد و جامعه را دارای شعور سیاسی ندانسته و فقط خود را بزرگ می پندارد و حذف خویش را مساوی با عدم حیات اجتماع تلقی می نماید و اگر به هر دلیل نتواند به نقش خودخواسته برسد زمین و زمان را به باد فحش و ناسزا گرفته و اگر زورش برسد از ترور شخصیت تا ترور فیزیکی ابایی ندارد.

راه نجاتی برای اهل نفاق جز آتش جهنم نیست . به خدا پناه می بریم و برای حسن عاقبت خویش دعا می کنیم .

یزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا