ليست 12 نفر ه تائید صلاحیت شده حوزه انتخابيه مهريز بافق ابركوه خاتم
اختصاصي يزدفردا :آخرین ليست نامزد های حوزه انتخابيه مهريز بافق ابركوه خاتم(انتخابات مجلس هشتم 226)
اختصاصي يزدفردا :ليست تائيد صلاحيت شدگان حوزه انتخابيه مهريز بافق ابركوه خاتم
يزدفردا :براساس اخبار رسيده به يزدفردا تا كنون افراد زير در حوزه انتخابه مهريز بافق ابركوه خاتم  تائيد صلاحيت شده اند و افراد باقي مانده هم در حال پيگيري هستند و چنانچه افراد ديگري اضافه شدند در اولين فرصت به ليست اضافه خواهند شد .
 ردیف نام و نام خانوادگی
 1  محمد رضا ابوئي مهريزي
 2     سيد حسين حسيني
 3  علي اكبر ابراهيمي بشكاني
 4  دخيل عباس زارع زاده مهريزي
 5  محمد رضا صباغيان بافقي
 6  كاظم فرهمند
 7  محمد شيخ شاب بافقي
 8  علي حميدي
 9  محمدرضا فرهمند
 10  غلامرضا محمودي ميمند
 11  سيد محمود وزيري
 12  حميدرضا كريمي

توضيحات لازم :گفتني است :20نفركلا ثبت نام نموده بودند كه12نفر صلاحيتشان احراز شده است (كه بر اساس توضيح كلي سخنگوي شوراي نگبان در بعضي موارد به دليل مدارك تحصيلي بوده است )

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا