ليست 7 نفره تائید صلاحیت شده حوزه انتخابيه اردکان  
اختصاصي يزدفردا :آخرین لیست نامزد های حوزه انتخابيه اردكان (انتخابات مجلس هشتم 225)
يزدفردا :براساس اخبار رسيده به يزدفردا تا كنون افراد زير در حوزه انتخابه اردكان تائيد صلاحيت شده اند و افراد باقي مانده هم در حال پيگيري هستند و چنانچه افراد ديگري اضافه شدند در اولين فرصت به ليست اضافه خواهند شد .
 ردیف  نام و نام خانوادگی
 1  محمد بهجتي اردكاني
 2  محمد رضا دشتي اردكاني
3   جواد محيطي اردكاني اردكان 
 4
  حسين كلانتري خليل آباد اردكان
 5  سعيد بهشتي اردكان 
  6  محمدحسن ابراهيمي سروعليا اردكان
 7  محمد رضا تابش

گفتني است :ده نفر كلا ثبت نام نموده بودند كه 6 نفر صلاحيتشان احراز شده (كه بر اساس توضيح   كلي سخنگوي شوراي نگهبان در بعضي موارد به دليل مدارك تحصيلي بوده است) .
يزدفردا
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا