حجت الاسلام والمسلمین عجمین :تعامل آری معامله هرگز(انتخابات مجلس هشتم 221)

حجت السلام والمسلمین  احمد عجمین: بی شک ارتباط مدیران با یکدیگر در سطوحی که لازم است بایستی با سلامت اداری همراه باشد و حتی یک مدیر فعال و جدی زمانی با موفقیت روبرو می شود که بتواند با نخبگان جامعه تعامل خوبی داشته باشد ویژگی تعامل مثبت با دیگران در نوع عملکرد، بیانگر این واقعیت است که نگاه مدیریت به منفعت دستگاه اجرائی معطوف شده است و هرگز منافع شخصی در تصمیم گیری ها موثر نمی باشد،اما در معامله با دیگران منفعت شخصی مقدم بر هر چیز دیگر است و فرد صرفا برای دفع «ضرر» از خود یا جلب نفعی برای خویش آمادگی دارد با افراد دیگر معامله نماید و این دیگر تعامل مثبت به حساب نمی آید،هرچند ظاهری فریبنده داشته باشد.مدیران،زمانی موفق خواهند بود که منافع بلند مدت خویش را در نظر بگیرند و آبروی خود را فدای اهداف شخصی این و آن ننمایند و گمان نکنند «خورشید» همیشه پشت ابر «جوسازی ها»خواهد ماند،بلکه واقعیت ها روزی خود را نشان خواهند داد و این قضاوت زود گذر عده ای فریب خورده که تحت تاثیر شایعات و بزرگنمایی عیوب جزئی قرار می گیرند،نمی تواند حقیقت« خدمتگزاری» صادقانه را کتمان سازد.

بیاییم فرصت «خدمت» را که نعمتی است الهی غنیمت شمرده و با تمام وجود خدمتگزار مردمی باشیم که از «جان و مال »خود برای اسلام و قرآن گذشتند و هرگز حاضر به معامله با دشمن نشدند، هرچند با یکدیگر صمیمانه اهل تعامل و سازش بوده و آماده اند مصداق این آیه شریفه «قرآن کریم» باشند:« أَشِدَّاءُ عَلى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنهُمْ»

یزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا