مهندس شایق در گفتگو با یزدفردا :تا این لحظه هیچگونه انصرافی از طرف اینجانب داده نشده است(انتخابات مجلس هشتم 217)

مهندس شایق شهردار سابق یزد و نامزد انتخابات مجلس هشتم حوزه یزدو صدوق در گفتگو    با خبر نگار یزدفردا :من همیشه خود را خدمتگزار مردم  دانسته و می دانم و بر حسب وظیفه در انتخابات مجلس هشتم وارد صحنه شدم .

وی در مورد خبر انصراف وی به نفع کاندیدای دیگر اصولگرایان گفت :هنوز در این زمینه تصمیمی نگرفته و  اين خبر صحت ندارد و تا این لحظه هیچگونه انصرافی از طرف اینجانب داده نشده است .

مهندس  شایق شهردار سابق یزد که سابقه دو دوره حضور در شورای شهر یزد را نیز در کارنامه خود دارد از نامزدهای     نزدیک به اصولگرایان می باشد .

یزدفردا

توضیح یزدفردا :یزدفردا در طول حیات سه ساله خود ثابت نموده است که به هیچ گروه و جناحی وابسته نبوده و تا کنون هم سعی بر این شده که تنها به اطلاع رسانی شفاف توجه شود و در مورد انتخابات مجلس هم همانگونه که در ابتدای شروع اخبار انتخابات متذکر شدیم ما منعکس کننده اخبار مربوط به انتخابات هستیم و با توجه به گزارشات متعدد خبرنگاران فردائی و تائید از طرف منابع موثق  اخبار را تنظیم و تقدیم کاربران می نمائیم و هیچگونه اصراری بر عدم درج جوابیه و یا حتی تکذیبیه اخبار نداریم و  امید واریم بتوانیم همچو گذشته با افکار عمومی جامعه صادق برخورد نمائیم .

با تشکر یزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا