چهارمين فهرست كانديداهاي تائيد صلاحيت شده انتخابات مجلس امروز اعلام می شود (انتخابات مجلس هشتم 195)

یزدفردا : شوراي نگهبان، صلاحيت فهرست جديدي از كانديداها براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را پس از تجديدنظر تائيد صلاحيت كرد.


به گزارشیزدفردا به نقل از فارس: فهرست تازه‌اي از تائيد صلاحيت‌ها شامل رد صلاحيت شدگان و كساني كه صلاحيت شان در مراحل قبلي از سوي هيئت هاي اجرايي و نظارت احراز نشده بود است، اعلام مي‌شود.
اين ليست تازه امروز مراحل نهايي را در شوراي نگهبان طي مي كند.
هنوز آمار دقيق اين ليست در دست نيست اما با توجه به تائيد صلاحيت دو مرحله اخير كانديداها، انتظار مي رود كه فهرست جديد نيز حدود 250 الي 300 نفر باشد.
شوراي نگهبان ظرف دو هفته اخير و در دو مرحله صلاحيت حدود 600 نفر از نامزدهاي رد صلاحيت شده را تائيد و براي ابلاغ به كانديداها به وزارت كشور اعلام كرد.
خبرنگار فارس كسب اطلاع كرد كه چهارمين فهرست كانديداهاي تائيد صلاحيت شده انتخابات مجلس، سوم اسفند، واپسين مهلت 20 روزه شوراي نگهبان در بررسي شكايات و اعلام نتايج منتشر به وزارت كشور ارسال خواهد شد.

یزدفردا


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا