پور محمدي در جمع خبرنگاران: اعلام اسامي تائيد صلاحيت شدگان منع قانوني ندارد بلكه اعلام اسامي تائيد نشدگان منع دارد (انتخابات مجلس هشتم 194)


به گزارش یزدفردا به نقل از خبرگزاري فارس مصطفي پورمحمدي وزير كشور، امروز يكشنبه در حاشيه همايش تبيين منشور اخلاقي انتخابات در وزارت كشور در جمع خبرنگاران درباره درج اسامي تاييد صلاحيت شدگان توسط خبرگزاري ها اظهار داشت: اعلام اسامي تائيد صلاحيت شدگان منع قانوني ندارد بلكه اعلام اسامي تائيد نشدگان منع دارد.
پور محمدي در مورد تأثير رايزني ها در تاييد صلاحيت‌هاي اخير، گفت: ما اين تعابير را قبول نداريم و به جاي رايزني، بهتر است از عبارت تبادل اطلاعات استفاده كرد.
وي افزود: حرف ما اين است كه وقتي كسي مي‌خواهد تصميمي بگيرد، بايد اطلاعات خوبي در اختيارش قرار داد. در هيئت‌هاي اجرايي چون فرصت كم و اطلاعات نيز محدود بود، خودمان هم قبول داريم كه برخي از تصميمات اتخاذ شده، كافي و دقيق نبوده است.
وزير كشور در مورد ورود دستگاه امنيتي وتأثيرگذاري آن در بحث تاييد صلاحيت ها بيان داشت: اگر در بحث صلاحيت‌ها وارد حوزه‌هاي سياسي و امنيتي شويم، حتماً حقوق افرادي ضايع مي‌شود يا ناچار هستيم خلاف مصالح، تصميماتي بگيريم.
پورمحمدي ادامه داد: همه تلاش كرديم‌ اطلاعات بيشتري را در اختيار شوراي نگهبان و هيئت نظارت قرار دهيم تا آنها بتوانند بهتر تصميم‌گيري و قضاوت كنند و اين طبيعي است كه تلاش‌ها براي اطلاع رساني بهتر ادامه يابد و اميدواريم شوراي نگهبان با استفاده از اين اطلاعات بتوانند تصميمات دقيق تري بگيرند.
پورمحمدي درپاسخ به سؤال ديگري در خصوص ادامه روند تاييد صلاحيت‌ها، تصريح كرد: از شوراي نگهبان تشكر مي‌كنم و اميدوارم اين روند در فرصت باقيمانده ادامه يابد و افراد ديگري هم كه واجد صلاحيت هستند، معرفي شوند تا شاهد انتخاباتي پرشورتر و رقابتي تر باشيم.
وزير كشور در ادامه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه ضمانت اجرايي عملي شدن منشور اخلاقي انتخابات، اظهار داشت: چون نظام ما يك نظام مردم سالار ديني است، در چنين نظامي، اخلاق بايد در قوانين و حوزه سياسي ترجمه دقيق قانوني شود. ما مثل جوامع سكولار نيستيم كه قوانين و حوزه سياست ما جداي از اخلاق باشد.
وي افزود: از برجستگي‌هاي نظام سياسي ما اين است كه اخلاق بايد در حقوق و سياست خود را به‌خوبي نشان دهد و معتقديم كه ارزش‌هاي اخلاقي بايد به حقوق قانوني تبديل شود و حقوق قانوني نيز به مقررات جاري در مناسبات سياسي تبديل شود. چنين چيزي عملي است و نقطه قوت نظام سياسي ما همين است.
پور محمدي درباره مهمترين ويژگي‌هاي يك نماينده خوب، گفت: يك نماينده بايد بتواند تعهدات قانوني خود از جمله شناخت حقوق مردم و تشخيص نيازهاي جامعه را انجام دهد و به آنچه كه منافع مردم است عمل كند.
وزير كشور در خصوص مهمترين آسيب تهديد كننده يك نماينده مجلس نيز گفت: مهمترين آسيب براي يك نماينده اين است كه خود را خارج از مصالح و منافع و حقوق جامعه و واقعيت‌هاي موجود در جامعه قرار دهد.
وي در خصوص چاپ و الصاق پوستر تبليغاتي هم گفت: نصب پوستر در معابر را نخواهيم داشت اما چاپ عكس بدون الصاق در معابر بلامانع است و طبيعي است كه نامزدها عكس‌هايي راچاپ مي‌كنند كه بتوانند در منازل يا مغازه‌ها توزيع كنند.
یزدفردا


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا