(انتخابات مجلس هشتم 186)

رئيس ستاد بازرسي شهرستان يزد :به منظور حسن جريان انتخابات و اجراي صحيح قانون انتخابات ستاد بازرسي انتخابات شهرستان تشكيل گرديد

رئيس ستاد بازرسي انتخابات شهرستان يزد گفت : به منظور حسن جريان انتخابات و اجراي صحيح قانون انتخابات و صيانت و حفاظت از آراي مردم در انتخابات ستاد بازرسي انتخابات شهرستان تشكيل گرديد.

به گزارش يزدفردا :حسين حداد رئيس ستاد بازرسي انتخابات شهرستان يزد گفت : در اجراي مواد 25 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و 66 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران و به منظور حسن جريان انتخابات و اجراي صحيح قانون انتخابات و صيانت و حفاظت از آراي مردم در انتخابات ستاد بازرسي انتخابات در وزارت كشور تحت عنوان ستاد مركزي بازرسي انتخابات و در استان ستاد بازرسي انتخابات استان، در شهرستان تحت عنوان ستاد بازرسي انتخابات شهرستان تشكيل گرديد.

بر اساس اين گزارش ستاد بازرسي انتخابات شهرستان يزد مستقر در فرمانداري ، آمادگي دريافت هر گونه اخبار، اطلاعات، گزارشات و تخلفات انتخاباتي مي باشد.

اين گزارش مي افزايد : شهروندان مي توانند به شماره تلفن هاي (6204117-6252311-6250012) تماس حاصل و يا گزارشات خود را با نمابر شماره 6252396 ارسال نمايند.

يزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا