تعدادی از داوطلبان رد صلاحیت شده بعد از نوشتن (توبه نامه) تائید صلاحیت شده اند (انتخابات مجلس هشتم 174)

يزدفردا :سايت آفتاب در حاشيه خبري مربوط به انتخابات آورده است :خبر دیگر در مورد تائید صلاحیت تعدادی از داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم حاکی است که شایعه شده تعدادی از داوطلبان رد صلاحیت شده بعد از نوشتن چند خط در مورد اقدامات گذشته خود (توبه نامه) تائید صلاحیت شده اند

هر چند که تعدادی از تایید شدگان گفته اند چنین نوشته ای را امضا نکرده اند .

يزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا