(انتخابات مجلس هشتم 144)

هشدار انتخاباتی سازمان بازرسی : به نام كمك به محرمان و به كام كانديداها
يزدفردا :وی در عین حال شعور و آگاهی مردم را بالا توصیف کرد و گفت: مردم خود می توانند به خوبی تشخیص دهند که مثلاً این نماینده مجلس یا فلان کاندیدا چرا در نزدیکی ‌های انتخابات اقدام به این کارها می ‌کنند.
مردم خود می توانند به خوبی تشخیص دهند که مثلاً این نماینده مجلس یا فلان کاندیدا چرا در نزدیکی ‌های انتخابات اقدام به این کارها می ‌کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی، معاون سیاسی قضایی سازمان بازرسی کل کشور کمک رسانی به نیازمندان و محرومان با اهداف خاص انتخاباتی را سوءجریان عنوان کرد و نسبت به آن هشدار داد و از مسئولان خواست مراقبت کنند کسانی با هدف تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی و جلب رأی، از محرومین سوء استفاده نکنند.

محمود صفری در پاسخ به سئوالی درباره اهدای بن‌ کارت ‌های اعتباری و مستمری برخی دستگاه ‌ها از جمله کمیته امداد و سازمان‌ بهزیستی توسط برخی افراد از جمله برخی نمایندگان مجلس، گفت: نفس این کار که یک شخص نماینده یا غیر نماینده واسطه بین دستگاه ‌ها برای رساندن امکانات از جمله بن، پوشاک، کارت‌های اعتباری به محرومین و مستضعفان باشد را نمی‌ توان جرم محسوب کرد، اما دستگاه ‌های متولی کمک‌ رسانی به محرومان و نیازمندان باید مراقبت کنند کسانی با هدف تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی و جلب رأی از آنها، سوء استفاده نکنند.

وی در عین حال شعور و آگاهی مردم را بالا توصیف کرد و گفت: مردم خود می توانند به خوبی تشخیص دهند که مثلاً این نماینده مجلس یا فلان کاندیدا چرا در نزدیکی ‌های انتخابات اقدام به این کارها می ‌کنند.

معاون سیاسی قضایی سازمان بازرسی کل کشور با یادآوری ماده 59 قانون انتخابات و ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی و اموال عمومی له یا علیه نامزدهای انتخابات، گفت: گرچه توزیع بن‌ های اهدایی دستگاه ‌های حامی نیازمندان توسط کاندیداهای انتخاباتی مشمول ماده 59 قانون انتخابات نمی ‌شود، اما در عین حال اگر معلوم شود دستگاهی اینگونه هدایا را با هدف خاصی به کاندیداها داده، به عنوان یک سوء جریان قابل پیگیری است و به اینگونه دستگاه ‌ها تذکر داده خواهد شد.

صفری از دستگاه‌ ‌های حمایتی و امدادی به محرومان خواست جهت رعایت حرمت و کرامت خانواده ‌های کمک‌ گیرنده و رفع هر گونه شائبه جانبداری از کاندیداهایی خاص، اینگونه کمک ‌ها را در وقت مناسب، مستقیم و بدون واسطه به افراد برسانند تا کسی نتواند از آنها سوء استفاده کند.

وی در پایان با توصیه به نامزدهای انتخابات و هواداران آنها به رعایت قوانین و مقررات، اخلاق انتخاباتی و احترام به شعور و آگاهی مردم، گفت: در حکومت اسلامی مسابقه باید برای خدمت باشد و اگر چنین باشد برای کسب کرسی نمایندگی به هر وسیله ‌ای متوسل نمی ‌شوند و در واقع هدف، وسیله را توجیه نمی ‌کند.

يزدفردا :


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا