(انتخابات مجلس هشتم 142)

خاطره اي از مهندس كلانتري :رد صلاحيت شده ها در ورزشگاه (تو از کي به ما ملحق شده اي.... )

يزدفردا :مهندس كلانتري در اخرين مطلب منتشره در وبلاك خود آورده است :

امروز با صحنه جالب ولي تأسف برانگيز روبرو شدم. نزديک ظهر براي انجام اعتراض به اظهار نظر هيأت مرکزي نظارت به استاديوم شهيد حيدرنيا واقع در خيابان حافظ رفتم. ابتدا برايم اين سؤال پيش آمد که چرا محل اعتراضات را ورزشگاه قرار دادند.چه سنخيتي بين شوراي نگهبان، هيأت مرکزي نظارت و ورزشگاه وجود دارد.

وقتي به سالن رسيدم دليلش را متوجه شدم که چون آنقدر جمعيت زيادي مراجعه کرده بودند که يک سالن ورزشي را به طور خاص براي نوشتن اعتراض تجهيز کرده بودند و جند صد نفر زن و مرد مشغول اعتراض نويسي بودند.

بعضي هم مثل ما که قبلاً آماده کرده بوديم بدون معطلي فرم خلاصه اعتراض را پر مي کردند و زودتر مي رفتند. به گونه اي که چند صد نفر همزمان حضور داشتند و براي هر دو سه استان يک متصدي و ميز جدايي گذاشته بودند.

تعداد زيادي از نمايندگان سابق و مديران اجرايي در دوره هاي مختلف را در آنجا ديدم. افراد که با هم روبرو مي شدند، شوخيهاي مختلفي را رد و بدل مي کردند. از جمله اينکه اينهمه مدير بي صلاحيت، تو هم که صلاحيت نداري، پيچ بي صلاحيت ها، تو ديگه چرا؟ تو از کي به ما ملحق شده اي.... اما در پشت اين شوخيها و خنده ها، تأسفي عميق پنهان بود؛ تأسفي تأثر انگيز که چرا شرايط انقلاب و نظام به اينجا رسيده است که اينگونه گسترده و بي محابا با نيروها و عوامل مؤثرش برخورد مي شود و آنها را از صحنه خدمت حذف مي کنند و موجي از ابهام و بي تفاوتي با اين روش ها در جامعه دامن زده مي شود. آنهم در دهه فجر انقلاب و در سال وحدت ملي و انسجام اسلامي. انشاءالله که اين اعتراضات به نحو خداپسندانه اي مورد رسيدگي قرار گيرند و به اين اميد که اثر بخش و مفيد واقع شود.

يزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا