اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده در حوزه بافق مهریز ابرکوه خاتم (انتخابات مجلس هشتم 112)

يزدفردا :بر اساس اخبار غير رسمي :اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده در حوزه بافق مهریز ابرکوه خاتم به شرح زير اعلام مي شود

1-حسن ابراهیمی خوسفی

 ۲- شیخ شاب بافقی

 ۳-سیدحسین حسینی

 ۴-صباغیان بافقی

 ۵-بشکانی

 ۶-ابویی مهریزی

۷-فرهمند

۸-مهدوی

 ۹-صادقزاده مهریزی

 ۱۰-محمودی هراتی

۱۱-دخیل عباس زارعزاده مهریزی

 ۱۲-رضوی بهابادی

۱۳-کریمی

۱۴-عباس نوری شادکامی

۱۵-علی حمیدی

16-وزيري

توضيح يزدفردا:اسامي فوق بدون احتساب افرادي است كه با توجه به قانون مي توانند از حوزه هاي ديگر به اين حوزه منتقل شوند .

ودر صورت بدست آوردن اخبار تكميلي متعاقبا اعلام خواهد شد .

يزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا