تابش : ليست نهايي اصلاح طلبان اعلام مي شود       (انتخابات مجلس هشتم 96)

دبير فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي از برگزاري نظرسنجي و تكميل و ارايه ليست مورد نظر فراكسيون اقليت مجلس به ستاد ائتلاف اصلاحات خبر داد.


"
محمدرضاتابش" گفت :" بر اساس نتيجه اين نظرسنجي كه فرم‌هاي آن در ميان گروه‌هاي اصلاح‌طلب استان تهران توزيع شده، فهرست پيشنهادي اين فراكسيون مشخص و به ستاد ائتلاف اصلاح طلبان فرستاده مي‌شود. "
نماينده مردم شهرستان اردكان در مجلس تصريح كرد :  " هنوز تا اعلام نتيجه نهايي فهرست نامزدهاي اصلاح‌طلب كشور فاصله داريم، چرا كه از نمايندگان اصلاح‌طلب استان‌ها خواستيم درطول يك هفته تعطيلي‌مجلس، پس‌از ارزيابي وضعيت نامزدهاي‌انتخاباتي اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در استان‌هاي‌خود، نتيجه را براي اعلام‌نهايي به‌ستاد مركزي ائتلاف اصلاح‌طلبان در تهران بفرستند.  "
تابش خاطرنشان ‌كرد كه ليست نهايي اصلاح طلبان در اولين فرصت اعلام خواهد شد
منبع :http://www.persianblog.ir/posts/?weblog=zardog.persianblog.ir&postid=7556838
يزدفردا


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا