عماد تشكري دبير حزب كارگزان سازندگي يزد هم به جمع كانديدا هاي مجلس هشتم پيوست(انتخابات مجلس هشتم 92)

يزدفردا :مهندس عماد تشكري دبير حزب كارگزاران استان يزد ورئيس ستاد اصلاح طلبان در انتخابات شوراها براي انتخابات مجلس ثبت نام نمود.

به گزارش خبر نگار يزدفردا :وي از حوزه انتخابيه يزد و صدوق ثبت نام نموده و به احتمال زياد حزب كارگزاران سازندگي نيز از وي حمايت خواهد نمود .

گفتني است :وي در پست هاي رئيس صنايع دستي استان و معاونت ميراث فرهنگي استان يزد سابقه اجرائي دارد

يزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا