يزدفردا "نشست گروه 6 يزد و تهران تا ساعاتي ديگر در تهران برگزار خواهد شد(انتخابات مجلس هشتم 75 )

به گزارش يزد فردا به نقل از منابع نزديك به اصولگرايان يزدي :در راستاي هماهنگي هر چه بيشتر بين گروههاي اصولگراي كشور و تبادل اطلاعات و هماهنگي در جهت وارد شدن به انتخابات مجلس هشتم گروه 6  يزد امروز با گروه 6  اصولگرايان مركز نشست خواهند داشت بايد منتظر بود و ديد نتايج اين نشست چه خواهد بود .

يزدفردا


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا