تاانتخابات  ... (انتخابات مجلس هشتم )66
روز 24 اسفند امسال، يک بار ديگر ملت ايران در حوزه هاي اخذ راي حضور يافته، و نمايندگان خود را در هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، برخواهند گزيد.
نمايندگان مجلس، علاوه بر اقدام به امر خطير قانونگذاري، مشکلات و ظرفيتهاي حوزه انتخابيه خود را به مسئولان کشور منتقل و جهت رشد و توسعه آن، پيگيريهاي لازم را از مجاري قانوني بعمل مي آورند.
حجت الاسلام فردوسي پور
دوره اول
 
 
مهندس شکيبي
دوره پنجم و ششم
 
مهندس هاشمزايي
دوره دوم
مهندس توسلي
دوره سوم و چهارم
 
دکتر اميرحسنخاني
دوره هفتم
انتخابات مجلس در شهرستانهاي کوچک، معمولا از گرايشهاي قومي و مردمي تاثير مي پذيرد. در اين حوزه ها که غالبا از چند شهرستان يا بخش تشکيل شده، معمولا مردم هر شهرستان يا بخش سعي دارند نماينده منسوب به منطقه خود را انتخاب نمايند، مگر اينکه شناخت کاملي از کانديداي منطقه مجاور داشته و او را براي منطقه خود نيز مناسب تر و فعالتر تشخيص دهند. بدين لحاظ، همواره، مناطق پر جمعيت تر در اين انتخاب، شانس بيشتري براي پيروزي دارند.
طبس نيوز، در پيشواز انتخابات، پرونده انتخابات مجلس هفتم، و انتخاب آقاي دکتر محمدرضا اميرحسنخاني، را بازخواني مي نمايد. بديهي است بررسي وقايع گذشته، مي تواند ما را در اخذ تصميمات اينده راهنمايي کند.
 
بازخواني انتخابات مجلس هفتم، در حوزه فردوس و طبس
در سال 1382، اين حوزه متشکل از دو شهرستان بوده، اما با توجه به جدا شدن بخش سرايان از شهرستان فردوس و ايجاد يک شهرستان جديددر سال 84، به منظور تطبيق وضعيت آن انتخابات با شرايط امروز، بررسي خود را به سه منطقه فردوس، طبس و سرايان تقسيم مي کنيم.
نمودار زير، تعداد برگهاي رايي که در سه شهرستان به نام کانديداهاي مختلف به صندوقها ريخته شده، نشان مي دهد.
همچنين توزيع آراء در شش بخش اين سه شهرستان، به شرح جدول زير بوده است:
رديف
بخش
تعداد راي
1
مرکزي طبس
26038
2
مرکزي فردوس
22452
3
مرکزي سرايان
15969
4
بشرويه
13043
5
دستگردان
6585
6
ديهوک
4974
نمودار اطلاعات جدول فوق را ذيلا ملاحظه مي فرماييد:
دو کانديداي مطرح از طبس، و يک کانديدا از فردوس در انتخابات ياد شده حضور فعال داشتند. تعداد راي هر کدام از کانديداهاي مذکور در هر بخش، ميزان اقبال عمومي به آنان را نشان مي دهد.
همانطور که از بررسي نمودارهاي فوق بر مي ايد، آراء دومين بخش پرجمعيت، يعني فردوس، تقريبا به طور يکدست در اختيار اميرحسنخاني مي باشد، در حالي که آراء طبس، به عنوان اولين بخش از نظر جمعيت، بين شکيبي و عابدي تقسيم گرديده است.
بخش سرايان نيز عليرغم 43% راي به اميرحسنخاني، اقبال خوبي با 37% به شکيبي نشان دادند، در حالي که مردم دستگردان 68% آراء خود را به نام عابدي به صندوقها ريختند. اهالي بشرويه نيز راي هاي خود را بين اميرحسنخاني و عابدي تقسيم کردند و فقط 14% به شکيبي راي دادند. به جدول زير دقت فرماييد:
 
فردوس
بشرويه
سرايان
طبس
دستگردان
ديهوك
اميرحسنخاني
86.8%
33.7%
42.5%
6.7%
14.9%
47.1%
شكيبي
7.1%
14.8%
36.8%
50.6%
13.1%
28.3%
عابدي
3.8%
31.0%
12.5%
38.8%
68.1%
20.1%
نتيجه تقسيم آراء شکيبي و عابدي، موجب شد که اميرحسنخاني با کسب حدود 40% آراء، پيروز ميدان انتخابات باشد.
در حاليکه دو کانديداي مطرح شهرستان طبس، مجموعا حدود 53% آراء را در اختيار داشتند:
آنچه فوقا بدان اشاره شد، تجزيه و تحليل نتايج حاصله از شمارش آراء انتخابات مجلس هفتم در حوزه «فردوس و طبس» بود، و به هيچ وجه قصد ارائه طريق براي انتخابات آتي نداشت. تصميم براي رفتار انتخاباتي، يک تصميم فردي است، با توجه به اينکه تک تک افراد جامعه در انتخاب خود مسئولند، و ...
منبع "وبلاك طبس نيوز
يزدفردا
 
 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا