اعضاي كميته‌هاي نظارت بر انتخابات هشتمين دوره مجلس در يزد تعيين شدند (انتخابات مجلس هشتم54 )

اعضاي كميته‌هاي اطلاع رساني ، آموزش ، اداري مالي و حقوقي هيات نظارت بر انتخابات هشتمين دوره‌انتخابات مجلس شوراي اسلامي دراستان يزد معرفي شدند. 

بر اساس حكم رييس هيات نظارت مركزي انتخابات ، حجت‌الاسلام "ناصر محمدي" بعنوان رييس نظارت بر انتخابات استان يزد معرفي شد.

همچنين "سيد مهدي صدرالساداتي" ، "علي اكبر رئوف"، " غلامعلي دهشيري " و "مسعود مهدي پناه" بعنوان اعضاي هيات نظارت اين استان انتخاب شدند.

"احمد هژبري " نيز بعنوان سخنگوي هيات نظارت استان يزد انتصاب شد.

يزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا