(انتخابات مجلس هشتم32)

يزدفردا "نماينده مردم تفت و ميبد در مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر فشار خاصي از خواص نباشد، قصد ترك صحنه انتخابات براي حضور افراد تازه نفس را دارم.

حجت الاسلام يحيي زاده در خصوص تحركات حوزه انتخابيه شهرستان ميبد در زمينه انتخابات مجلس اظهار داشت: هنوز براي قضاوت زود است.

وي با رد شايعه كانديدا شدنش در شهرستان يزد، افزود: اگر اسم كساني بر سر زبان‌ها افتاده به معناي كانديداتوري آنها نيست شايد عده اي براي فضاسازي و ارزيابي خودشان آزموني انجام دهند .

اين عضو مجمع نمايندگان استان يزد اعلام داشت: چه به كساني كه به طور جد وارد صحنه انتخابات خواهند شد، هنوز تصميمي نگرفته‌اند و اعلام حضوري نداشته‌اند.

وي ميزان حضور مردم در پاي صندوق‌هاي راي را بنا به ارزيابي ‌هاي صورت گرفته 60 درصد عنوان كرد و گفت: هرچند تا مدت زمان باقيمانده درصد بيشتري از مردم تسليم به حضور و مشاركت خواهند شد اما از اين تعداد 60 درصد نيز هنوز مردم در خصوص گزينه‌ خاصي تمصميم ندارند و حتي گزينه‌هاي جدي نيز خود تصميمي نگرفته‌اند.

حجت الاسلام يحيي زاده اذعان داشت: با توجه به مدت باقيمانده با امكان تغيير شرايط، زمينه ايجاد تحولات در ديدگاه مردمي نيز وجود دارد و حتي ممكن است عملكرد دولت و حتي مجلس به سمت مثبت يا منفي ديد مردم را كاملا عوض نمايد.

وي اين امكان را نيز بيان داشت: عده اي نيز كه اصرار است كه در صحنه انتخابات كانديدا شوند نيز ممكن است به جهت نديدن فضاي مناسب كانديد نشوند.

اين نماينده مجلس از مردم خواست تا حضوري حداكثري در عرصه انتخابات داشته باشند و افزود: اميدواريم با توجه به نام گذاري امسال به سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي، مردم حضور پرشوري داشته باشند چرا كه رسمي‌ترين، قانوني‌ترين و زيباترين نمود اتحاد ملي و انسجام اسلامي انتخابات است.

وي حضور طيف‌هاي مختلف در صحنه انتخابات را منوط به باز گذاشتن صحنه توسط نهادها متولي و نظارتي براي حضور گروه‌ها مختلف در شرايطي كه مجاز باشند، براي عرضه كردن خودشان عنوان كرد.

حجت الاسلام يحيي زاده حضور افراد غيربومي در حوزه انتخابيه ميبد را بعيد نداست و گفت: اين افراد هم به دنبال ارزيابي فضا هستند تا شانس خود را بسنجند و سپس تصميم با ورود يا عدم ورود به صحنه را بگيرند.

ايسنا

يزدفردا  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا