عبدالرسول دوران : در آستانه انتخابات مجلس بايد سكان دار استان يزد زودتر مشخص شود .(انتخابات مجلس هشتم 25)معاون سياسي امنيتي استانداري يزد از هيئت دولت خواست براي پيشگيري از ايجاد آسيب هاي طولاني مدت در سيستم مديريتي استان تكليف استاندار يزد را هر چه سريع تر روشن كند .

به گزارش يزدفردابه نقل از  روابط عمومي استانداري معاون سياسي امنيتي استانداري يزد با اشاره به اين كه مشخص نبودن استاندار در طولاني مدت آسيب هايي را به سيستم مديريتي استان وارد مي كند تاكيد كرد : حضور استاندار در سيستم اداري و مديريتي استان بسيار تعيين كننده است و دولت بايد نسبت به تعيين تكليف براي استان يزد اقدام كند تا شخص شايسته و با صلاحيتي را به عنوان سكان دار استان يزد مشخص شود .

عبدالرسول دوران با بيان اين كه حضور استاندار در جلسات و برنامه ريزي هاي استان بسيار تاثيرگذار است گفت : خواه ناخواه حضور استاندارد در جلسات و سيستم مديريتي استان بسيار تعيين كننده است ولي بر اساس وظايف معاونت هاي استانداري در شوراي معاونين مقرر شد كه هر معاون استاندار حوزه خود بوده تا از ابتر ماندن كارها و ضرر و زيان وارد شدن به مردم پيشگيري كنيم .
وي با اشاره به انجام كارها به طور كامل و بر اساس برنامه زمان بندي شده در استان افزود : طرح ها و برنامه هاي دولت بر اساس جدول زمان بندي از ابتداي سال تاكنون به طور دقيق انجام گرفته است و به خاطر عدم حضور استاندار هيچ جلسه اي و هيچ كاري معطل نمانده است .

معاون سياسي امنيتي استانداري يزد تغيير ساختار و ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزي در استانداري را يادآور شد واظهار داشت : عليرغم اين كه در چند ماه گذشته مجموعه استانداري درگير كارهاي جديد و اصلاح ساختار بود ولي هيچ خللي دركار ايجاد نشد وكار به طور مطلوب در تمام حوزه ها دنبال مي شود كه قضاوت و ارزيابي اين جريان به مردم مربوط مي شود .

عبدالرسول دوران تغيير مديران با تجربه و كارآزموده كه به دور از كارها و جناح هاي سياسي در حوزه خود مشغول فعاليت هستند را يك آسيب براي سيستم مديريتي كشور برشمرد و افزود : بايد از حداكثر پتانسيل ها و ظرفيت هاي موجود دركشور براي رسيدن به اهداف نظام استفاده كنيم و تغييرات بر اساس نيازها و ضرورت هاي كاري انجام شود .

وي با بيان اين كه با تغيير وزير كشور و استانداران ، فرمانداران و حتي بخشداران هم عوض مي شوند اضافه كرد : اين فرهنگ غلطي است كه اتفاق مي افتد و بايد حساب شده و منطقي با سرمايه هاي نظام برخورد كنيم در غير اين صورت علاوه بر كنار گذاشتن سرمايه هاي نظام سبب بروز برخي مشكلات و ايجاد يك نارضايتي در برابر دولت مي شود .

معاون سياسي امنيتي استانداري يزد استفاده از سيستم جوانگرا و پويا در مديريت كشوررابسيار مثبت ارزيابي و اعلام كرد : افراد خلاق – پويا و جوان بايد در سيستم مديريتي كشور وارد شوند وبسياري از كارها رانيز در دست بگيرند از سويي ديگر از افراد مسن كه در حال استراحت هستند بايد به عنوان تجارب نظام از نظراتشان با دقت بهره برداري شود .

عبدالرسول دروان از تغيير در سيستم مديريتي سياسي امنيتي استانداري ها خبر و ادامه داد : تغييرات درون سازماني ساختار وزارت كشور بر اساس نوع ماموريت هاي محوله تنظيم شده است كه در استان ها هم بايد بر اساس همان ساختار و چينش داشته باشد كه در استان ها بر اساس ساختاري كه وجود دارد اين حوزه پاسخگوي چهار حوزه در وزارت كشوربود كه با افزايش مديران اين حوزه كارها وماموريت هاي مشترك جدا شد و بسياري از مشكلات حوزه سياسي امنيتي برطرف خواهد شد

وي هدف از ايجاد چهار مديريت در حوزه سياسي امنيتي استانداري را جلوگيري از ارتباط دوگانه كه سبب تحت الشعاع قرار دادن ماموريت ها مي شود عنوان و تصريح كرد : با اصلاح ساختاري كه در اين حوزه انجام شد از ابتداي سال جاري با ارتقاء در سطح اين معاونت چهار مديريت سياسي انتخابات – امنيتي انتظامي – اجتماعي شوراها و اتباع و امور مهاجرين ايجاد شده است .

معاون سياسي امنيتي استانداري يزد اين اصلاح ساختار راعاملي براي تخصصي شدن كارها در سيستم مديريتي اين حوزه دانست و ابراز اميدواري كرد : بااين تفكيك وظايف براي بخش هاي مختلف اين حوزه شائبه اي در انجام كار ايجاد نمي شود ومديران مي توانند با آزادي فكر كار خود را دنبال كنند كه در ذهنيت زدايي در باره برخي برداشت غلط در شاخه هاي مديريتي اين حوزه تاثير به سزايي دارد .

رئيس شوراي اطلاع رساني استان با اشاره به كم كاري و كوتاهي دولتمردان در اطلاع رساني و بيان اقدامات انجام شده در طول سه دهه گذشته گفت : به دليل جلوگيري از كاهش ارزش معنوي كارها بر اساس آموزه هاي ديني و اسلامي و اطلاع رساني پس از بهره برداري كامل از طرح هاي عظيم كه در نهايت به دليل حجم بالاي كار فراموش مي شود عوامل اصلي در عدم اطلاع رساني درست و گسترده است
معاون سياسي امنيتي استانداري يزد با بيان اين كه بسياري از مردم از فعاليت هاي سه دهه نظام اطلاع كامل ندارند افزود : يكي از كارهاي خوب دولت نهم برقراري ارتباط نزديك با مردم و برخورد صادقانه درباره عملكرد دولت است كه به طور كامل در شوراي اطلاع رساني استان انجام مي شود .

عبدالرسول دروان محور اصلي و اولويت كاري اين شورا را نحوه پيگيري مصوبات سفر در استان و انعكاس خدمات دولت به مردم برشمرد و اضافه كرد : اين شورا وظيفه سياست گذاري و جهت دهي در اطلاع رساني از عملكرد دولت را بر عهده دارد و نقش يك پل ارتباطي بين مردم و دولت را ايفا مي كند وساماندهي رسانه ها و خبرگزاري ها در اين ميان نقش تعيين كننده اي دارد .

وي با اشاره به توافق شوراي محترم نگهبان و وزارت كشور مبني بر برپايي انتخابات مجلس شوراي اسلامي به صورت مكانيزه اظهار داشت : بر اساس دستور العمل هاي قبلي سيستم برپايي انتخابات در استان مشخص شده است و هنوز هيچ دستور العملي در خصوص برگزاري انتخبابات مكانيزه و چگونگي آن به استان ارسال نشده است .

معاون سياسي امنيتي استانداري يزد برگزاري انتخابات به صورت مكانيزه را بسيار سالم و سريع عنوان وابراز اميدواري كرد : در سيستم مكانيزه همه مراحل اجراي انتخابات شامل ثبت نام نامزدها – تائيد صلاحيت – اخذ راي و شمارش آراء به صورت مكانيزه و با استفاده از كارت ملي انجام مي شود .

عبدالرسول دروان شركت در انتخابات مكانيزه را تنها با استفاده از كارت ملي ميسر دانست و توصيه كرد : افرادي كه تاكنون كارت ملي دريافت نكردند براي گرفتن كارت ملي در فرصت باقي مانده به اداره ثبت احوال استان مراجعه كنند چون اين روش علاوه بر مشخص كردن هويت افراد در سلامت انتخابات هم نقش به سزايي دارد .

وي كادر اجرايي انتخابات استاني را در دوره هاي گذشته 20 هزار نفر اعلام و اضافه كرد : در انتخابات مجلس هشتم درحدود 740 شعبه اخذ راي در پنج حوزه انتخاباتي يزد و صدوق – تفت و ميبد – طبس و فردوس – اردكان و بافق ، مهريز ، خاتم و ابركوه خواهيم داشت .
اين مقام مسئول از صدور مجوز براي تشكل هاي مردم نهاد و به طور متمركز در استانداري يزد خبر و ادامه داد : بر اساس دستور العمل جديد ابلاغ شده از سوي وزارت كشور تنها حوزه اجتماعي استانداري موظف به ساماندهي تشكل هاي مردم نهاد و مجوز دهي براي اين تشكل ها را در استان بر عهده دارد .

عبدالرسول دوران با اشاره به فعاليت نزديك به 200 تشكل مردم نهاد در استان گفت : اين تشكل پس از استعلام اعضا و گرفتن مجوز از دستگاه هاي مربوط فعاليت خود را آغاز مي كنند و پس از تشكيل و آغاز فعاليت بررسي همه جانبه – اعزام تيم بازرسي و نظارت – گرفتن گزارش از تشكل ها نسبت به سلامت كاري آن ها بر اساس اساس نامه اعلام شده صورت مي گيرد .

وي حمايت و نظارت بر تشكل هاي مردم نهاد را ضروري عنوان و تصريح كرد : اين تشكل ها چون برخواسته از مردم هستند مورد توجه بسياري از سرويس هاي اطلاعاتي و بين المللي براي بهره برداري سياسي هستند وبايد توجه ويژه اي به اين تشكلها داشته باشيم.

معاون سياسي امنيتي استانداري يزد با بيان اين كه دشمن سعي مي كند با جذب اين تشكل ها اهداف خود را در كشور پياده سازي كند هشدار داد : دشمن سعي دارد با جذب اين تشكل ها از آن ها به عنوان اهرمي بر عليه نظام و انقلاب استفاده كند و با كمك ديگر عوامل استكبار انقلاب هاي نرم را در كشور شكل دهد به همين دليل اين تشكل ها بايد مورد توجه ، حمايت و نظارت قرار بگيرند تا همچون گذشته از اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي حمايت كنند .

عبدالرسول دروان شكل گيري انقلاب هاي نرم در كشور هاي اروپايي شرقي و آسياي ميانه را زنگ خطري براي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران دانست و افزود : انقلاب و نظام به حمايت تشكل هاي مردم نهاد در عرصه هاي مختلف سياسي مانند حمايت از انرژي صلح آميز هسته اي ايران نياز دارد كه اين تحركات سبب تقويت نمايندگان ما در مجامع بين المللي مي شود .

وي با اشاره به عدم ابلاغ دستور العملي مبني بر شكل گيري فرمانداري هاي ويژه در استان افزود : بر اساس تصميم وزارت كشور و هيئت دولت استان هايي كه داراي شهرستان هاي وسيع هستند كه با مركز استان فاصله زيادي دارند و از نظر وسعت هم بزرگ هستند به فرمانداري هاي ويژه تبديل مي شوند كه در يزد تنها شهرستان طبس داراي اين ويژگي است ولي تاكنون چيزي در اين زمينه به استان ابلاغ نشده است .

يزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا