(انتخابات مجلس هشتم 21)

عليرضا فاخرزاد : با استعفاي كانديداها قبل از برگزاري انتخابات، فضاي رقابتي سالم توام با توازن و عدالت در كشور بوجود مي‌آيد.

عليرضا فاخرزاده در گفتگو با  ايسنا - اظهار داشت: ستاد مردمي دكتر احمدي‌نژاد كه در زمان انتخابات رياست جمهوري فعاليت مي كردند پس از انتخاب رياست جمهور نيز بطور مستقل تحت نامهاي حاميان دولت، ‌ياران دولت و راه خوش خدمت فعاليتهاي خود را ادامه دادند.

وي در ادامه گفت: اين ستاد براي برنامه‌ها و قابليتهاي دكتر احمدي‌نژاد فعاليت و چنانچه اعضاي ستاد شخصيت يا برنامه قابل عرضه‌اي داشته باشند، بدون نام ستاد از آن حمايت مي‌كنند. 

فاخرزاد با بيان اينكه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي حمايت اصلي اعضاي ستاد مردمي دكتر احمدي‌نژاد از كانديداي نهايي اصولگرايان خواهد بود افزود: اصولگرايان در داخل استان جلسات هماهنگي در راستاي رسيدن به نظر واحدي دارند و با انتخاب كانديداي واحد در كليه حوزه‌هاي انتخابيه به نتيجه واحدي خواهند رسيد. 

وي  تصريح كرد: اصولگرايان براي گزينش كانديدا با جامعه روحانيت مبارزه،‌ جامعه روحانيت مدرسين حوزه علميه قم و اشخاص شاخص اصولگرا مشورت و كانديداي واحدي را بر مي گزينند و در اين جهت اعضاي ستاد مردمي دكتر احمدي‌نژاد نيز با اصولگرايان توافق مي كنند.

وي در خصوص زمان برگزاري انتخابات در 24 اسفند خاطر نشان كرد:‌از آنجا كه مجلس شوراي اسلامي يك ركن بسيار مهم كشور است در اين رابطه با كار كارشناسانه هم شوراي نگهبان و وزارت كشور، محدوديتها و معذوريتها را اعلام نمودند و جناحهاي مختلف سياسي هم حركتهاي توجيهي شان با اعضا اعلام شد و به نظر مي رسد فضاي رقابتي سالمي ايجاد شود.

فاخرزاد با اشاره به ا ينكه حركتهاي تبليغاتي و توجيهي گروههاي سياسي فعاليتهاي رقابتي را گرم مي‌كند، گفت:‌با توجه به اينكه مردم نيز در تمام انتخابات‌، فعال و در صحنه هستند زمان 24 اسفند نمي‌تواند فضاي محدوديت كننده‌اي باشد و خللي در روند برگزاري انتخابات ايجاد كند. 

دكتر فاخرزاد  در پايان استعفاي كانديداها را تضميني براي جلوگيري ازسوء استفاده از امكانات و اموال عمومي و جايگاه پستي دانست و خاطرنشان كرد: انتخابات مهم در كشور با استعفاي كانديداها 6 ماه يا 9 ماه قبل همراه مي‌باشد و اين يك شرط منطقي و درست است .

يزدفردا  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا