رنج نا مه اي براي عاصي
جناب آقاي عاصي استاندار محترم سابق
با سلام
نمي دانم در آغاز نگارش اين مطلب به شما خسته نباشيد بگويم ويا بعنوان يك شهروند و يك مسئول درجه 3 اين سخن نغز شما را با عنوان "مردم نگران آینده استان نباشند، آینده استان بسیار روشن و حتی روشن تر از گذشته است و با آمد و رفت امثال ما چیزی عوض نمی شود." را نقص كنم و يا از استعفا و درخواست عفو شما بنويسم ......

ولي جناب عاصي به عمل كار برآيد به سخن راني نيست و چنين هم نيست كه كسي كه شايد توان مسئوليتي را نداشته باشد كاري را بپذيرد و بعد از دو سال درخواست عفو كند زيرا كه هم در پذيرش آن مسئول است وهم در رد آن .. كه خود بهتر مي دانيد و اينكه بگويد : با آمد و رفت ما هيچ اتفاقي نمي افتد . به تمسخر گرفتن همه ارزشها و مسئوليتها ست نه اينكه خاني آمد و خاني رفت پس هيچ اتفاقي نيفتاد...

جناب عاصي بدانيد بسياري از متدينين خاموش شما را عفو نخواهند كرد....

جناب عاصي حسن نيت ولي سوء مديريت شما و بعضي انتخابهايي كه ملاك آن فقط تعهد بود حداقل باعث چند چيز شد

 1- افق ديد مردم استان را نسبت به دولت كريمه اي كه استان افتخار بالاترين ركورد راي به رئيس جمهورش را داشت ، بدبين كرد و شايد كه ديگر اين انتخاب تكرار نخواهد شد

 2- مردم استان در اين زمان آينده استان را تاريكتر از هر زماني مي ببينند زيرا كه ، شيرازه كارها به در است و مديران كاردان و كارشناس استان هريك سكان امور را به دليل بعضي بي كفايتي ها ي سايرين رها كرده اند ...

سازمان مديريت استان كه زماني نقطه قوت استان بود اكنون بدون زمامداري آگاه است -----

رشته فرهنگ وهنر و تائتر استان از هم گسيخته است و از آن اداره كل فقط ارشادش باقي است.....

پارك علم و فناوري كه روزي افتخار استان و نماينده پاكهاي غرب آسيا و نقطه تجمع مبتكرين و خلاقين بود اكنون بدون رئيس و معاون است .........

يا شيخ خود بهتر مي دانيد كه بسياري از طرحهاي عظيم عمراني ، چراغ خاموش از استان بار را بر بستند.......

و بعضي از ادارات كل منطقه اي در حوزه راه آهن و دانشگاه از يزد رفتند...... .

ميرچقماق را ساختند و خراب كردند........

مشكل مسكن و زمين كه قاطعا" قول حل آن را داديد ، نه تنها ترميم و مسكني تزريق نشد بلكه كلاه برداري و جعل سند هم در آن تبلور يافت.....

و در آن ميان رشد فناوري اطلاعات و IT كه روزي در سطح ملي از افتخارات استان بود به نقطه نهايت زير صفر رسيد....... فرهنگ دارلعباده هم كه احياء نشد بلكه استعدادهاي سرخورده از نبوغ فناوري اطلاعات و در پشت در بسته نيمه بسته ، خلاقيت پارك و محدود شدن فصاي تئاتر و نبود تفرجگاههاي هنرورزي به فعاليتهاي زير زميني منتهي شد كه اگر علم وهنر در مسير صحيح هدايت نشود ، خود بهتر مي دانيد كه خسراني بسي عظيم خواهد داشت....

از وضعيت اقتصادي استان هم همين بس كه در پس قرض مسكنهاي ناشي از سردرهاي شما و خواب خرگوشي مسئولين تحت امر و شايد هم به ترس ناشي از مقام ، تعرفه گاز استان تا بيش از 7/3 برابر افزايش يافت ، با اين تعبير قشنگ كه استان يزد يك منطقه معتدل و گرمسير زمستاني است و بايد نرخ وارداتي ار تركمنستان را بپردازد ولي همسايگان عزيز ما در شما ل و جنوب از اصفهان ، كرمان ، قم ، سمنان وتا خراسان شمالي و جنوبي زمستان بسيار سردي دارند و بايد از معافيت پرداخت بهره مند باشند ( وشايد هم مسئولين بهتري دارند ) و بعد چنين نتيجه گرفته شد كه يزد تابستان معتدلي هم دارد پس شيراز بعلت گرما بايد برق را نصف بها بپردازند ولي يزديها تمام بها ء را.... آقاي دكتر در اين متحير مانده ام كه آيا اين دولتمردان ، الفباي جغرافيا كوير را نمي دانستند ... يا مردم را چيز ديگر مي دانستد ......

و البته زماني كه مسئولان شبكه بي فروغ تابان به وادي اطلاع رساني آمدند با تهديد و تطميع و انگ امنيتي خاموش شدند... تا سر سياه زمستان و زمان مصرف گاز كه شايد مردم فراموش كنند ...

آقاي استاندار سابق مي خواهم از ميراث فرهنگي شما ونيز ضعيت فرهنگيان و تفاوت حقوق مديران و معاونان سازمان آموزش و پرورشي كه بار آن بر دوش معلمان هست ، بنويسم ( البته نه در حكم استخدامي ، بلكه در حق و حقوقهاي جنبي ومبالغ واريزي به حسابهاي بانكي ) و نيز از افت تحصيلي و ولنگاريهاي بعدي كه فرصت اندك است و به خدا وامي گذاريم....

پس معلم عزيز شايد كسي كه آبي نياورده و گوزه اي را نشكسته گناهي نباشد ولي گناه غفلت و فرصت از دست رفته نابخشودني و جبران ناپذير است كه فرموده ا ند: كه هر كس پستي را بپذيرد و بداند كه توانايي ندارد و يا كسي بهتر از او وجود دارد اين پست بر او حرام است ....

پس بجاي طلب عفو ، شايد اداي قضاي نماز و روزه و پرداخت كفاره هم لازم باشد

نامه وارده :احمديان

يزدفردا :مطلب فوق صرفا مورد تائيد شوراي سرپرستي سايت يزدفردا نبوده و نمي باشد و شايد در خيلي از موارد با نويسنده موافق نباشيم ولي در جهت رعايت امانت داري مطلب فوق منعكس گرديده است و آمادگي خود را جهت انتشار نظرات موافق و مخالف اعلام مي داريم اميد واريم كه بتوانيم در انتقال تمام فكر هاي موجود در جامعه امانت دار بوده ومحلي جهت تبادل انديشه ايجاد نمائيم

يزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا