معاون حقوقي و امور مجلس: برخي نمايندگان درصدد ارائه طرحي‌ درخصوص تبليغات انتخابات هستند (انتخابات مجلس هشتم )17
يزدفردا "معاون حقوقي ‌و امور مجلس وزارت كشور در خصوص محدوديت‌هاي اعمال شده در زمينه تبليغات انتخابات مجلس هشتم، گفت كه به نظر مي‌رسد، برخي نمايندگان درصدد ارائه طرحي براي حذف اين محدوديت‌ها هستند.
به گزارش يزدفردا به نقل از  وزارت كشور محمد حسين موسي‌پور در گفت‌وگويي افزود : امكان دارد اين طرح با شروع فعاليت مجلس بعد از تعطيلات تابستاني نمايندگان در دستور كار قرارگيرد تا دراصلاحيه قانون انتخابات مجلس تجديد نظر شود.
مجلس شوراي‌اسلامي درسال جاري قانون انتخابات مجلس را اصلاح كردو بر اساس اين‌اصلاحيه نامزدهاي انتخابات مجلس‌از الصاق پوستر و پارچه و استفاده‌از بنر تبليغاتي منع شده‌اند.
نامزدهاي دوره‌هشتم مجلس تنها مي‌توانند درحد انتشار زندگينامه‌و تراكت، مصاحبه در جرايد، رسانه‌ها و سايت‌هاي اينترنتي و همچنين سخنراني در اماكن و محافل مختلف ، برنامه تبليغاتي داشته باشند و اگر هر نامزدي برخلاف اين قوانين عمل كند، با او طبق قانون انتخابات برخورد خواهد شد.
موسي پور در ادامه گفت وگو با ايرنا تصريح كرد: هدف از ايجاد برخي محدوديت‌ها در زمينه تبليغات انتخابات صرفه‌جويي درهزينه‌هاي تبليغاتي و جلوگيري از به هم ريختگي فضاي شهرها و اماكن خصوصي و عمومي بوده اما به نظر مي‌رسد اين مصوبه محدوديت‌هايي را براي نامزدهاي انتخابات مجلس فراهم آورد و شايد تا حدودي از شور و رقابت انتخاباتي بكاهد.
رييس جديد شوراي اطلاع رساني وزارت كشور به پايان يافتن مهلت استعفاي مديران براي حضور در رقابت‌هاي انتخابات مجلس هشتم اشاره‌و خاطرنشان كرد :
كساني كه تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه (‪۸۶/۰۴/۲۱) ‬از مسووليت خود استعفا نكرده‌اند يا استعفاي آنهامورد قبول قرار نگرفته و يا مداركي دال بر پذيرش استعفا دردست نيست، نمي‌توانند درانتخابات مجلس‌هشتم به‌عنوان كانديدا ثبت‌نام كنند.
معاون‌پارلماني وزارت كشور يادآورشد كه زمان ثبت‌نام نامزدهاي انتخابات از ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۱‬دي ماه است و انتخابات مجلس هشتم ‪ ۲۴‬اسفندماه سالجاري برگزار خواهد شد.
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا