كم كم از شبكه تابان خوشم آمده ، طنز دلنشيني دارد ، چند مدتي است كه كانال تلويزيون ما در ساعت 9 شب و يا بعد از خلاصه خبر ها روي كانال يزد مي چرخد ، دوست دارم تا با تحليل جواب مسئولين در برنامه با شما ، اوقات خوش و مفرحي را در كنار خانواده ام داشته باشم .

 امشب بحث تعرفه جديد گاز استان و مصوبه مجلس و ابلاغ وزارت بازرگاني را مطرح كرديد و اينكه در دايره بسته اصول گرايي تمام استانهاي همجوار يزد ، سردسير محسوب مي شود ، و آب و هواي يزد معتدل است .

واقعا" جالب بود به ياد دايره تنگ اصو ل گرايي افتادم و اينكه آب هواي يزد معتدل شده و جالب اين است كه استانهاي همجوار ما همه در امر محاسبه تعرفه جزو مناطق سردسير و شامل بخشودگي و معافيت محسوب شده و يزد هرچند در تابستان اندكي ولرم است اما در زمستان گرمسير و خش آب و هوا و معتدل كه بايد مابه التفاوت نرخ گاز را به نرخ تركمنستان بدهد زيرا كه در گرو ه شهرهاي معتدل تركمن تبار قرار گرفته از جنس گلستان و مازندران .

 اما پسرم دايره تنگ اصلاح طلبي را ياد آور شدند و اينكه برق ما به نرخ ارديبل محاسبه مي شود چون ما تابستان معتدل و خش آب و هوا  داريم .

همچنين اصلاح طلبها معتقدند كه ما دريزد ، هواي بسيار سرد و خشكي در زمستان داريم و واقعا" به مسئولين عدالت محور اصلاحات امكان نمي داد كه نرخ برق را به نرخ استانهاي جنوبي و حتي شيراز ( كه گويا هواشناسي زمانه حافظ و سعدي دچار اشكال بوده كه آن را شهر گل و بلبل ناميده اند و در وصف هواي بي مثالش شعر سروده اند ) كه آب و هواي بسيار گرمي دارند محاسبه كند همانطور اصول گرايان تك محور نتوانستند اين بي عدالتي را در امر نرخ گاز اعمال كنند.


اما بيائيد دايره تنگ اصول گرايي و دايره تنگ اصلاح طلبي را جمع بزنيم نتيجه شگفت انگيزي دارد و اينكه برآ يند زمستان معتدل اصول گرايي و تابستان معتدل اصلاح طلبي مساوي اين گزينه است آب و هواي يزد در تمام سال معتدل است ( حالا چرا جنگل و دريا ندارد بماند) چه خوش مثالي داريم ما كه : قربون بشم خدا را ، يك بام و دو هوا را


آقايان مسئولين عدالت محور اهل گفتمان بدانيد و آكاه باشيد كه اگر در احوالات كوير كه آنهم از دو گونه لوت و نمكي آن كه استان يزد را محاصره كرده مطالعه كنيد درخواهيد يافت كه آب و هواي اين مناطق دو فصلي است يعني زمستان بسيار سرد و خشك دارد و تابستاني گرم و سوزان ، يعني اگر ما خاتمي را داشتيم ، مصباح يزدي هم داريم ، پس بيائيد اين معادله دو مجهولي را در يك منفي ضرب كنيد تا به جواب واقعي دست يابيد و زحمت مردم را در انتخابت اسفند ماه كه فصل هواگردش بين فصول سرد و گرم در مناطق كويري است را كم كنيد

مطالب وارده به يزدفردا
يك فردائي

يزدفردا

مطالب مرتبط در يزدفردا "

 رابطه فيش واب وهوا در چه چيزه ؟ (25)
تاریخ : شنبه 16 تير 1386 - بعدازظهر 04:44

 يك پيشنهاد قابل تامل :« کويري » به جاي سردسير و معتدل و گرم
تاریخ : سه شنبه 12 تير 1386 - بعدازظهر 03:22

 اقاي عليخاني مي خواهيد ابرو را درست كنيد ولي متاسفانه چشم را نشانه رفتيد
تاریخ : يكشنبه 10 تير 1386 - بعدازظهر 11:34

 عليخاني:تلاش ما بر اين است تا با تغيير عنوان استان يزد از معتدل به سردسير ، نرخ گاز مصرفي خانگي شهروندان راكاهش دهيم
تاریخ : يكشنبه 10 تير 1386 - بعدازظهر 04:31  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا