رابطه فيش واب وهوا در چه چيزه ؟

چه چيزه (25)

(ن-آقا گل )

رابطه فيش وآب وهوا اخيرا بحثهاي جدي در استان در مورد سردسير بودن ويا معتدل بودن استان ايجاد شده است كه ريشه در فيشهاي صادره گاز مصرفي دارد به نحوي كه تا قبل از صدور اين فيشها هيچ بحثي در مورد نوع اب وهواي استان خصوصا اصرار بر سرد سير بودن ان نبود واصولا به نظر مي رسد اب وهواي استان مي تواند با موضوع و وزن هر فيش تغيير كند .

 به طوريكه بعد از صادر شدن فيشهاي برق ؛همه به اين فكر افتادند كه با مكاتبه ومراجعه وتهيه اسناد ومدارك مختلف از قبيل امار سازمان هواشناسي وحتي تهيه عكس از خرماپزنون وعرقهاي پيراهن مردم ؛ثابت كنند كه استان يزد يك استان گرمسير است وبايد نرخ برق مصرفي را مشابه نقاط گرمسير محاسبه نمايند و در زمان ديگر با مشاهده قبوض گاز مصرفي ؛مسئول محترم ارزيابي به تنهايي تلاش تازه اي را براي سردسير بودن حداقل عنوان استان نشان داده اند .

چنانچه وضعيت به همين منوال پيش برود دانش اموزان استان در چهل سال بعد براي شناخت اب و هواي استان شديدا دچار سردر گمي شده وتنها مرجع ومنبع شناخت دقيق نوع اب وهواي استان فيشهاي صادره توسط ارگانهاي مختلف در سالهاي مورد مطالعه است كه بايد ضميمه كتابهاي درسي گردد .

ضمنا به منظور انجام پيش بيني هاي لازم وعدم غافلگيري مي بايد نوع ومدل آب وهواي استان متناسب با فيشهاي تلفن واب وخصوصا فاضلاب (مستند سازي وتهيه امار اين بخش خيلي اسان نيست) نيز بررسي و اعلام گردد.

راستي فيش چه چيزه

ن-آقاگل

يزدفردا :البته يكسال قبل در يزدفردا ناله كرديم اما دريغ از لالائي مسئولين


عدالت دولت را در گرماي طاقت فرساي يزد عدالت دولت را در گرماي طاقت فرساي يزد يزد فردا :بازهم يك روز گرم و طاقت فرسا را در يزد پشت سر گذاشتيم كولرها يكسره روشن ؛خاموشي برق هم شده زينت بخش اين گرماي طاقت فرسا ودر آخر ماه هم قبوض برق است كه دماي مغز همشهريان يزدي را بالاتر هم خواهد برد و بايد قبوض را پرداخت چون پس از اولين اخطار توسط بخش خصوصي برق منازل قطع خواهد شد هوا گرم است در منازل؛ نه در ادارات دولتي؛ چون خنك كنندهاي ادارات هنوز بر گرما غلبه مي كند با آرزوي موفقيت روز افزون براي تمامي روابط عمومي هاي استان كه ........................................................................! 
تاریخ : چهارشنبه 21 تير 1385 - قبل‏ازظهر 10:07يزدفردا 

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا