انتشار یافته: 0
در انتظار بررسی: 0
غیر قابل انتشار: 0
دوست
Iran, Islamic Republic of
None

برای نویسنده متاسفم آقای دکتر شایق قاری برجسته نیستند ایشان حافظ قران ونهج البلاغه و مفسر قران و کاتب قران از حفظ در مالزی بوده و دارنده مدال

دوست
Iran, Islamic Republic of
None

برای نویسنده متاسفم آقای دکتر شایق قاری برجسته نیستند ایشان حافظ قران ونهج البلاغه و مفسر قران و کاتب قران از حفظ در مالزی بوده و دارنده مدال

دوست
Iran, Islamic Republic of
None

برای نویسنده متاسفم آقای دکتر شایق قاری برجسته نیستند ایشان حافظ قران ونهج البلاغه و مفسر قران و کاتب قران از حفظ در مالزی بوده و دارنده مدال

دوست
Iran, Islamic Republic of
None

برای نویسنده متاسفم آقای دکتر شایق قاری برجسته نیستند ایشان حافظ قران ونهج البلاغه و مفسر قران و کاتب قران از حفظ در مالزی بوده و دارنده مدال