« محمدعلي طالبي» توجه به پاسخگويي و بهبود فرآيند مطالبه گري از سوي رسانه هاي جمعي را در فضاي فعلي كشور ضروري دانست و بر بهره مندي از ظرفيت اطلاع رساني در تقويت سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي تاكيد كرد.

 به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، شوراي اطلاع رساني استان، پیش از ظهر چهارشنبه  ۲۹ خرداد ۹۸ با حضور « محمدعلي طالبي » استاندار يزد، « احمد ترحمي بهابادي » معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي، « سيدمسعود عظيمي» معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار يزد و « علي صالحي » مديركل روابط عمومي استانداري، در سالن حمیدیا تشكيل جلسه  داد.
استاندار يزد در اين جلسه گفت:با توجه به جايگاه موثر و ضرورت اطلاع رساني مناسب در شرايط فعلي، اصلاحيه شوراي اطلاع رساني، مبني بر اجرای آیین نامه جدید با  تركيب قوي تر و حضور افراد موثر در اين زمينه، با تاكيد بر بهره مندي از مشاركت افراد حقيقي و صاحب نظران، اجرایی شد.
«محمدعلي طالبي» با ابراز اميدواري نسبت به پويايي و اثرگذاری اين شورا، بر ایجاد فرآيند مناسب اطلاع رساني در استان گفت: با نوع نگاهي كه در استان به حوزه اطلاع رساني و پاسخگويي به عنوان يك الزام قانوني براي دستگاه هاي اجرايي وجود دارد و فضايي كه باید جهت مطالبه گري و بهبود فرآيندها پيش روي رسانه هاي ارتباط جمعي فراهم شود، انتظار است تا بر اين اساس قوي ترين و موثرترين شورای اطلاع رسانی را در سطح كشور داشته باشيم.
"طالبي" اعلام نظر و بررسي اعضاي شورا براي انتخاب افراد حقيقي موثر و كارآمد را خواستار و يادآور شد: لازم است اين شورا براي جهت دهي  برنامه هاي مهم استان به ويژه انتخابات كه نيازمند مشاركت مردم است وظائف و مسئوليت خود را به خوبي ايفاء كند.
وي افزود:كشور و استان در شرايطي قرار دارد كه تقويت  اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي مهم است و  اطلاع رساني مناسب يكي از ابزارهاي اين مسير  است كه مي تواند پيوندي مستحكم بين مردم و مسئولان نظام برقرار كند و زمينه اطلاع رساني مناسب مرتبط با فعاليت ها و اقدامات در جامعه و پاسخگویی به شبهات، سوالات و نقدهايي كه از طرف مردم صورت میگیرد  را با محوريت رسانه هاي جمعي فراهم آورد.
عالي ترين مقام اجرايي استان خاطرنشان كرد: پيرامون طرح اطلاع رساني « و عمل» كه از سوي صدا و سيما در اين جلسه ارائه شد،لازم است طرح هاي موازي كه هدف مشترك دارند بررسی شود وظرفيت صدا و سيما جهت اعتماد آفريني و كمك به حل و فصل مسائل جامعه مورد توجه قرار گيرد.
"طالبي"  اظهار داشت: از ابتداي فعاليت دولت تدبير و اميد، از برگزاري حتي يك مورد تجمع مقابل استانداري ممانعت نكرده ايم  ولي  با توجه به شرايط كشور، ممکن است برخي افراد که هدفشان اصلاح امور نیست بلکه میکوشند فقط دیده شوند- و البته تمام راه هاي ارتباطي با مسئولان نیز براي آن ها باز است-  براي دستیابی به این منظور، و پخش تصوير خود در رسانه ها و صدا سيما، فعاليت هاي نادرستی انجام داده و موجب آسيب به ساير بخش هاي جامعه  شوند.
استاندار يزد در پايان گفت:مدافع فضاي باز در استان هستيم و اعتقاد داريم  بايد بيشترين همكار ي و همراهي براي ابراز نظرات و ديدگاه هاي مردم فراهم شود و در اين راستا از اولين استان هايي  هستيم كه چند نقطه مناسب از شهر را براي برگزاري تجمعات مشخص كرده و جهت بررسي و تائيد نهايي به وزارت كشور  ارسال كرده ايم.
 گفتنی است انتخاب ۵ عضو حقیقی شورای اطلاع رسانی استان توسط اعضاء، جهت بررسی بیشتر به جلسه آتی موکول شد.


 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا