« محمدعلي طالبي» در بازديد از مجموعه بندر خشك پيشگامان گفت: بخش حمل و نقل و خدمات در مسير توسعه استان مورد توجه ویژه قرار دارد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،« محمدعلي طالبي» استاندار يزد، « محسن صادقيان» معاون هماهنگي امور عمراني و « سيد مسعود عظيمي» معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري يزد، از بندر خشك پيشگامان« شركت تعاوني پيشگامان بندرخشك كوثر» بازديد و در جريان فعاليت هاي اين مجموعه قرار گرفتند.
استاندار يزد در جريان اين بازديد گفت:توسعه حمل و نقل يكي از محورهاي اصلي چشم انداز استان است و از اين جهت بايد در مسير تقويت ظرفيت هاي موجود و ايجاد ظرفيت هاي جديد در این خصوص گام برداشت.
«محمدعلي طالبي» افزود:خوشبختانه ظرفيت بسيارخوبي در مجموعه بندر خشك فراهم  شده كه مي تواند به توسعه استان كمك كند واز اين رو بايد نگاه ويژه اي به بخش حمل و نقل و خدمات در اين راستا ايجاد شود.
"طالبي" اظهار داشت:در همین راستا معاونين هماهنگی امور عمراني و اقتصادي استانداری و فرماندار يزد بايد با جديت در جهت رفع مسائل و مشكلاتي كه  این مجموعه با آن روبه روست، اقدام كنند و  از سوي ديگر بايد شناخت دقيقي از ظرفيت و نيازهاي استان در شرايط فعلي و آينده در حوزه حمل و نقل داشته باشيم.
عالي ترين مقام اجرايي استان اظهار داشت: موضوع  ايجاد جايگاه ويژه براي استان يزد در  فعاليت هاي  گمرگي، ایجاد ترانزيت بندر شهيد رجايي و پدافند غير عامل در بحث دپو كالا در مجموعه بندر خشک را در سطح ملي پيگيري خواهیم کرد و  نسبت به رفع مشكلات جاده و آب نيز با ماموريت ويژه فرماندار يزد و در چارچوب فعاليت معاونين استانداری اقدام خواهد شد.
استاندار يزد در پایان با تاکید بر این نکته که" باید شرايطي را ايجاد كنيم که همه در كنار هم، مسیر رشد منافع ،توسعه و پيشرفت استان را بپیماییم" خاطر نشان نمود: خوشبختانه در گوشه گوشه فعالیت های شرکت پيشگامان، موضوع ایفاء مسئوليت  و كارآفريني اجتماعي پررنگ است و اين مهم ترين نقطه قوت بندرخشك محسوب می شود.

*عكاس:رضا زارع

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا