یزدفردا "محسن اختياري:بسياري از كارشناسان امر تعليم و تربيت ، آموزش ابتدايي را  مهمترين مقطع آموزشي مي دانند كه منجر به شكل گيري زيربناي آموزشي افراد مي شود كه در اين ميان آموزش پيش از دبستان از اهميت خاصي برخوردار است .
 در تمامي كشورهاي پيشرفته دنيا ضمن سرمايه گزاريهاي قابل ملاحظه و توجهاتي كه به اين مقطع مي شود هرساله آزمونهاي استاندارد آموزشي بين المللي در سطح آموزش ابتدايي برگزار مي گردد كه در دنيا از اهميت ويژه اي برخوردار است چرا كه رتبه هر كشور در اين آزمونها بيانگر سطح آموزش در آن كشور است كه متاسفانه در سالهاي اخير كشور ما در رتبه هاي آخر بين المللي قرار گرفته  كه اين موضوع علاوه بر هشدار به مسئولين امر بيانگر نياز به يك  تحول اساسي  و توجه خاص به مقوله آموزش ابتدايي و مخصوصا مقطع  "  پيش  دبستاني  " است .
از سوي ديگر متاسفانه عليرغم تغييرات هر از گاهي كه در سيستم نظام آموزشي ما به وقوع مي پيوندد نه تنها مقطع  پيش دبستاني  جايگاه خود را پيدا نكرده بلكه در سيستم آموزشي جديد اين مقطع در بلاتكليفي كامل بوده و به تبع آن  "  مربيان  پيش دبستاني  "  كه بعضا سابقه هاي بيش از ده سال همكاري با آموزش و پرورش دارند ، خانه نشين شده و علاوه بر بلاتكليفي و سردرگمي ، به دليل درگيريهاي فكري و ذهني مكرر چندين ساله و شنيدن اخبار ضد و نقيض  مداوم در خصوص تعيين تكليف خود ، بطور مستند بعضا دچار مشكلات عصبي و رواني نظير افسردگي و تبعات آن شده اند كه چندان هم عجيب نيست ، چرا كه درگيريهاي فكري و ذهني زمانيكه به مدت طولاني و همراه با فراز و فرودهاي مكرر و فراوان باشد قطعا عوارض و عواقب روحي بهمراه خواهد داشت .
همانگونه كه ذكر شد با اجراي سيستم نظام جديد آموزشي ، تعداد قابل ملاحظه اي مربيان  پيش دبستاني  در سراسر كشور بعضا با سابقه هاي بيش از ده سال همكاري با آموزش و پرورش بلاتكليف مانده اند كه به تبع آن پيگيريهاي مكرر از ارگانهاي ذيربط ، از دولت و وزارت متبوع گرفته تا تجمعات چندين باره در مقابل  بهارستان كه در نهايت منجر به آن گرديد  كه   " مجلس شوراي اسلامي قانون استخدام مربيان پيش دبستاني را با قيد دوفوريت تصويب و بر مبناي آن به وزارت آموزش و پرورش دو سال مهلت داده شد كه تكليف اين قشر مظلوم و زحمتكش را مشخص نمايد ، و بر اين اساس وزارت آموزش و پرورش مي بايست حداكثر تا مهرماه سال جاري وضعيت استخدامي مربيان پيش دبستاني را روشن نمايد . "
 در استان يزد بيش از چهارصد نفر از مربيان پيش دبستاني با تحصيلات در رشته هاي آموزشي مرتبط و بعضا با سابقه هاي بالا حضور دارند كه طي سه سال اخير در بلاتكليفي بوده و مشغوليتهاي ذهني و شنيدن هرروزه اخبار ضد و نقيض براي برخي از اين عزيزان زحمتكش حتي منجر به مشكلات روحي گرديده است ؛ و اين درحاليست كه طبق آخرين اخبار و وعده هاي ارائه شده از جانب مسئولين و بويژه  وزير آموزش و پرورش ، قرار بر برگزاري آزمون استخدامي در ماههاي آتي گرديده و ليكن ضمن شايعات متعدد  هر روزه ، هيچگونه خبر مستندي در خصوص منابع ، زمان و نحوه برگزاري آزمون ارائه نشده و حتي درمورد كليت برگزاري آزمون نيز شايعات متعدد است كه اين مسئله خود منجر به سردرگمي بيشتر اين عزيزان گرديده است .
 با همه اين احوالات اميد است طبق قانون مصوب ، مسئولين امر در وزارت آموزش و پرورش تكليف  مربيان  پيش دبستاني  را روشن نموده و اين قشر زحمتكش را از سردرگمي خارج نمايند .

مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید

 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا