رئیس تأمین اجتماعی مهریز گفت: همزمان با سراسر کشور طرح ملی دکتر نور بخش در شهرستان مهریز اجرا می شود

محمد رضا خانی رئیس تأمین اجتماعی مهریز اظهار داشت: در راستی ارائه خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی از طرح ملی دکتر نوربخش" رونمایی کرد.

وی تصریح کرد: همه اقشارتحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی اعم از بیمه شدگان , کارفرمایان , مستمری بگیران و همکاران سازمان می توانند با مراجعه به آدرس https://eservices.tamin.ir از همه امکانات و خدمات متنوع سازمان تامین اجتماعی بهره مند گردند.

خانی با بیان این که خدمات ارائه شده بیا از ۱۰مورد است ادامه داد: این خدمات شامل دریافت کمک هزینه کفن و دفن، ازدواج، دریافت دسمتزدایام بیماری، بارداری، درخواست بازرسی از کارگاه از طرف کارفرما و بیمه شده، درخواست صدور دفترچه، مشاهده سوابق بیمه شده و درخواست اعتراض به آن از مهم ترین اقدامات غیر حضوری سازمان تأمین اجتماعی مهریز است.

وی از استفاده کننده گان از خدمات غیر حضوری درخواست کرد: در وارد کردن اطلاعت در این سامانه دقت کافی به عمل آوردند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا