مدیر آموزش و پرورش مهریز گفت: معلمان مهریزی در رقابتهای علمی تخصصی معلمان تربیت بدنی استان یزد افتخار آفریدند.

مدیر آموزش و پرورش مهریز سید علی کارآموز گفت:سی ام دوره مرحله دوره رقابت های علمی_تخصصی ورزشی معلمان تربیت بدنی و آموزگاران شهرستانهای یزد در شهر یزد برگزار شد

کارآموز افزود: مسابقات علمی تخصصی با برتری معلمان تربیت بدنی شهرستان مهریز رضا خدام رتبه اول ،سید وحید مهدوی و میثم فیاض بخش رتبه دوم و فاطمه زارع بیدکی رتبه سوم به کار خود پایان داد

وی ادامه داد: رقابتهای علمی تخصصی تربیت بدنی ویژه بانوان آموزگاران پایه ابتدایی در سه گروه سنی برگزار شد.

کارآموز تصریح کرد: فاطمه زارع بیدکی آموزگار مدرسه اخوان مهریز رتبه اول استان ،مرضیه زارع آموزگار مدرسه یاوران مهدی رتبه دوم استان و محبوبه صباغیان آموزگار مدرسه شاهد علی ابن ابیطالب(ع) مهریز رتبه سوم استان را کسب کردند.

وی عنوان کرد : از همه عزیزانی که با تلاش خود باعث قهرمانی شهرستان مهریز در این رقابتها شدند. صمیمانه قدر دانی می کنم

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا