رئیس بهزیستی شهرستان مهریز گفت: همزمان دهه فجر دو مهدکودک در شهرستان مهریز با اعتباری بالغ بر  ۷۰ میلیون تومان افتتاح شد

علیرضا علیزاده رئیس بهزیستی شهرستان مهریز گفت: همزمان با دهه فجر دو مهدکودک درشهرستان مهریز بااعتباری بالغ بر ۷۰ میلیون تومان افتتاح شد

وی ادامه داد: روستا مهد باغ ستارگان واقع در روستای حسین آباد مهریز با اعتبار ۲۰میلیون تومان و نیروی کار ۳نفر با حضور معاون امور اجتماعی استان یزد افتتاح شد.

علیزاده افزود: مهد کودک قرآنی آیات واقع در مزویرآیاد مهریز با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیون تومان و نیروی کار ۵نفر افتتاح شد.


وی ادامه داد: کار تیمی خوبی در ۲۵مهدکودک مهریز با ۵۳۰کودک صورت گرفته که امیدواریم مربیان با در نظر گرفتن اصول مذهبی جودکان را از پایه شعیه واقعی تربیت کنند.

جمال پایدار معاون امور اجتماعی استان یزد گفت: ۱۵مهد کودک در سراسر استان به بهره برداری رسیده و کمک های بلا عوضی از طریق بهزیستی به مهدکودک ها اهدا شده است.

وی با اشاره به اینکه جامعه هدف بهزیستی بسیار گسترده است افزود: کودکان سرمایه های اصلی این کشور هستند و بحث تعلیم و تربیت آنها بسیار مهم است.

پایدار با اشاره به حضور فرماندار و امام جمعه در افتتاح این در مهدکودکها ادامه داد: در شهرستان های مختلف تعامل و حضور فرماندار و امام جمعه شهرستان را ندیده که این خود نشانه اهمیت بحث تعلیم و تربیت و آموزش کودکان که سرمایه های کشور است.

عبدالرضا محی الدینی امام جمعه مهریز گفت: مهد آیات و روستا مهد مهریز باید جایگاه تربیت اسلامی و دینی برای نسل آینده در محیط خانه و کار باشد.

وی افزود: کودکان در دستان مربیان و والدین آنها امانت الهی و سرمایه های ارزشمند و در دوران حساسی قرار دارند باید با وسواس خاصی آنها را با مسائل مذهبی و سیاسی روز دنیا آشنا کرد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا