ابوالفضل ابویی مهریز

 

با توجه به پیگیری مهندس شایگان وبا هدف بررسی و برنامه ریزی انجام روشنائی زیرگذر ورودی مهریز، از پروژه ی مذکور بازدید شد.

در این بازدید که علاوه بر شهردار، مهندس حسن پور از معاونین وزارت راه وشهرسازی وهمچنین مدیر کل راه وشهرسازی یزد و مهندس رستگاری فرماندار و سایر مسئولین ذیربط شهر مهریز نیز حضورداشتند، چگونگی روشنائی مکان فوق الذکر بررسی وتسریع در انجام آن مورد تاکید قرار گرفت.
قابل ذکراینکه زیر گذر ورودی منگاباد پروژه ی بعدی بود که مورد بازدید مسئولین مذکور قرار گرفت و هماهنگی های لازم به منظور رفع موانع اجرائی و سرعت بخشی در تکمیل آن بعمل آمد.
در این بازدید شهردار مهریز اظهار امیدواری کرد:در اینده ای نزدیک شاهد بهره برداری از دو پروژه ی مذکور که علاوه بربهسازی محیط نقش ارزنده ای در بهبود مسائل ترافیکی  این مسیر پرتردد ایفا خواهند نمود باشیم.
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا