مدیرجهاد کشاورزی مهریزگفت:برداشت محصول انجیر در این شهرستان افزایش 30 درصدی داشته است.

کامیار رسولی گفت: شرایط مناسب آب و هوایی در سال زراعی جاری از علت های اصلی افزایش تولید و برداشت محصول انجیر در شهرستان مهریز است .
وی با بیان این که 40 هکتار از باغات این شهرستان به کشت محصول انجیر اختصاص یافته، اضافه کرد: برداشت این محصول همه ساله از نیمه دوم تیرماه آغاز و به مدت حدود سه ماه ادامه دارد .
کامیار رسولی  مهمترین مناطق تولید محصول انجیر در مهریز را دهستان بهادران، خورمیزات، بغداد آباد و حومه شهر مهریز دانست و ارقام مهم این محصول را فلفلی، سبز، تفتی، محلاتی، عمادی و سیاه ذکر کرد.
 مدیرجهادکشاورزی همچنین تعداد بهره برداران محصول انجیردر شهرستان مهریز را حدود 500 خانوار ذکر کرد که در کنار سایر فعالیت های کشاورزی در زمینه تولید این محصول نیز فعالیت دارند.
رسولی مهمترین مشکلات تولید انجیر را خشکسالی، سرمازدگی، آفات، مخلوط بودن باغات انجیر با سایر درختان، نبود بازار مناسب فروش، نوسان قیمت، بالا بودن هزینه برداشت، بالا بودن قیمت نهادهای کشاورزی و فقدان صنایع تبدیلی ذکر کرد.
مدیرجهادکشاورزی  گفت: اکثر انجیر تولیدی در مهریز بصورت تر مصرف می شود و بخشی نیز برای فروش به یزد و برخی استان های همجوار ارسال می شود .
وی سطح زیرکشت اراضی کشاورزی شهرستان مهریز را 17 هزار و 500 هکتار ذکر کرد که از میزان 500 هکتار آن باغ است                                                                         

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا