پایگاه خبری یزدفردا "هیأت مؤسس کانون فرزانگان شهرستان مهریز در تاریخ 30/ 08/ 94 با حضور رئیس اداره بهزیستی شهرستان واعضادر سالن کنفرانس اداره بهزیستی شهرستان مهریز به تدوین اهداف و برنامه های کانون پرداختند .

به گزارش واحد دریافت خبر پایگاه خبری یزدفردا "علیزاده رئیس اداره بهزیستی شهرستان هدف از تشکیل کانون فرزانگان را ایجاد نشاط ، شادابی و شور اجتماعی در سالمندان شهرستان عنوان و از حاضرین در جلسه به دلیل حمایت و پیگیری تشکیل کانون ذکر شده تقدیر و تشکر نمود .

در ادامه تمامی اعضاء به بحث و تبادل نظر در خصوص اهداف تعریف شده پرداختند و اهداف کانون عالی فرزانگان شهرستان مهریز را به تصویب رساندند .

تکریم جایگاه سالمندان ، ارتقاء کیفیت زندگی سالمندی ، فراهم نمودن زمینه تعامل عاطفی و روانی با خانواده سالمندان ، سیاست گذاری برنامه ها و طرح ها در حوزه سالمندان شهرستان و ... از اهداف مصوب شده در این جلسه 2 ساعته کانون فرزانگان شهرستان مهریز بود .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا