به همت فرمانداري شهرستان مهريز و همكاري سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان نشست "قنات براي فردا" با حضور معاونت پژوهشي مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري و صاحبنظران برجسته كشوري ، نمايندگان وزارتخانه ها و فعالان و ذينفعان قنات برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان يزد؛ به نقل از محمد رضا ملك ثابت مدير اين سازمان در استان اين نشست يا هدف جلب توجه نخبگان و فعالان مدني و نيز ارائه راهكارهاي پيشنهادي براي بهره وري از منابع آب زيرزميني قرار است با عنوان"قنات براي فردا"با حضور دكتر محمد فاضلي معاونت پژوهشي مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري و صاحبنظران برجسته كشوري ، نمايندگان وزارتخانه ها و فعالان و ذينفعان قنات برگزار شود.

وي افزود:

اين نشست در تاريخ سه شنبه 12/03/94 از ساعت 16:30 در محل مجموعه تاريخي سريزد برگزار خواهد شد كه از عموم علاقمندان دعوت به عمل مي آيد در اين نشست شركت فرمايند.

وي ادامه داد: برگزاري نمايشگاه اسناد مرتبط با قنات توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان از ديگر برنامه هاي جانبي اين نشست مي باشد.

ضمناً به منظور رفاه حال علاقمندان به شركت در اين نشست وسيله اياب و ذهاب راس ساعت 15:30 از محل استانداري يزد مهيا مي باشد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا